Hướng dẫn cách viết IELTS Writing General Training task 1 & task 2

General Training Writing - Bài thi Viết tổng hợp dài 60 phút. Bài thi này có hai tasks, Task 1 viết 150 từ và Task 2 viết 250 từ. Trong Task 1, các ứng viên được yêu cầu trả lời một tình huống, bằng cách viết một lá thư, chẳng hạn như yêu cầu cung cấp thông tin hoặc giải thích một tình huống. Cùng DOL tìm hiểu cách viết IELTS Writing General Training thật "chuẩn" thông qua bài viết dưới đây bạn nhé!
cách viết IELTS Writing General Training

📝 Giới thiệu tổng quan về IELTS Writing General Training

Tương tự như IELTS Academic Writing, bài thi IELTS Writing General Training cũng gồm 2 phần: Task 1 và Task 2. Tổng thời gian cho 2 tasks là 60 phút và các tiêu chí chấm thi của IELTS Writing General cũng tương tự như IELTS Academic Writing: Task Achievement, Coherence and Cohesion, Lexical Resource và Grammatical Range and Accuracy.
Nếu như IELTS Academic Writing có tính học thuật cao hơn thì IELTS General Training lại thiên về khả năng giao tiếp đời thường nhiều hơn, đặc biệt là trong task 1. Để kiểm tra xem bạn cần thi bài IELTS Academic hay IELTS General, hãy cùng đọc thử bài viết phân biệt giữa hai kì thi này nhé!


📔 Hướng dẫn cách viết IELTS Writing General Training Task 2

Vì IELTS Writing General Training Task 2 rất giống với IELTS Academic Writing nên cấu trúc đề thi và cách tiếp cận đề sẽ rất giống với IELTS Academic Writing Task 2. Cùng tìm hiểu cách làm dạng bài này ở đây nhé!🗒️ Hướng dẫn cách viết IELTS Writing General Training Task 1

Yêu cầu

Trong IELTS General Training Task 1, đề bài yêu cầu thí sinh viết một bức thư liên quan tới một tình huống cụ thể mà đề bài đưa ra. Một vài điều thí sinh cần lưu ý khi viết IELTS Writing General Training Task 1 gồm:
 • Thí sinh cần viết tối thiểu 150 từ.
 • Thời gian thí sinh có cho Task 1 là 20 phút.
 • Thí sinh phải viết đúng bố cục của một bức thư.
 • Những tình huống đề bài đưa ra là những tình huống quen thuộc như: viết thư cảm ơn, viết thư phàn nàn, viết thư hỏi thông tin…
 • Thí sinh có thể phải sử dụng trí tưởng tượng của mình khi viết thư

Bố cục

Một lá thư đầy đủ cấu trúc sẽ thường có 4 phần chính:
1 Phần chào hỏi:
Thí sinh bắt đầu lá thư bằng cách đưa ra lời chào cho người nhận. Cấu trúc đưa lời chào sẽ tuỳ thuộc vào mức độ thân/lạ của người nhận đối với người gửi và tính chất bức thư.
 • Dear [Tên người nhận]: Nếu bức thư gửi cho người thân quen như bạn bè, gia đình thì chỉ cần ghi tên người nhận ngay sau Dear.
 • Dear Mr/Ms/Mrs. [Họ người nhận]: Sử dụng khi viết thư cho người chưa thân quen, ví dụ như viết thư xin việc, viết thư cho đối tác, cấp trên…
 • Dear Sir/Madam: Sử dụng khi không có thông tin tên tuổi người nhận.
2 Phần giới thiệu
Ở phần này, thí sinh sẽ giới thiệu bản thân và giới thiệu mục đích của lá thư.
 • Giới thiệu bản thân: “My name is….”. Sau khi giới thiệu tên tuổi, thí sinh sẽ viết thêm những thông tin về mình có liên quan tới lá thư. Ví dụ, nếu là thư xin việc thì phần này có thể nêu một chút về trình độ và kinh nghiệm.
 • Giới thiệu mục đích của thư: “I am writing this letter to….”
3 Phần thân bài
Đây là phần dài nhất và quan trọng nhất trong bài viết. Trong phần thân bài này thí sinh phải trả lời và đáp ứng được yêu cầu mà đề bài đưa ra.
4 Lời kết, cảm ơn và chữ ký
Lời kết và cảm ơn của lá thư sẽ tuỳ thuộc vào mức độ trang trọng của lá thư đó.
 • Thư trang trọng: Kết bằng "Best regards", "Yours sincerely", "Yours faithfully", "Sincerely"... sau đó kí tên.
 • Thư ít trang trọng: Kết bằng "Best wishes", "Warm regards", "Lots of love",... sau đó kí tên.

Các bước viết bài

Để hoàn thành tốt dạng bài viết thư này, thí sinh cần lưu ý theo sát những bước sau:
 • Bước 1: Đọc kĩ đề, hiểu rõ tình huống, xác định mức độ trang trọng của thư và yêu cầu thư đưa ra
 • Bước 2: Lập dàn ý, xác định nội dung cần viết trong mỗi đoạn. (Có thể viết dưới dạng gạch đầu dòng)
 • Bước 3: Dựa vào dàn ý đã lập, viết bài hoàn chỉnh
 • Bước 4: Đọc lại và sửa lỗi

Các dạng đề thường gặp

Có 6 loại thư thường gặp trong IELTS Writing General Training:
1 Lá thư xin lỗi

2 Lá thư phàn nàn

3 Lá thư hỏi thông tin

4 Lá thư đưa ra lời yêu cầu

5 Lá thư xin việc

6 Lá thư cho lời khuyên, gợi ý


Bài mẫu

Cùng xem thử một bài mẫu cách viết IELTS Writing General Training Task 1 nhé:
Đề bài

Bài mẫu Sample Essay
Dear David,
I want to apologise for the vase that I broke when I was housesitting for you last week. It was the white porcelain vase on the dinner table next to the dining set. From its appearance I can tell that it is an exquisite decorative item and I am terribly sorry for having broken it. 
I want to explain to you that the damage was not intentionally done. I was just trying to help you clean the dining table as I could spot some dirt on the side of it. Unfortunately, I carelessly flung my arm a bit too much and pushed the vase off the table. Luckily, the vase was not broken to pieces, but the brim of it was chipped and there was a crack along its left side.
I believe I could fix this vase if you let me try. I’ve kept all of the broken pieces from the item and I could use strong glue to put it all together. Alternatively, I can compensate for my action by giving you a new vase similar to the one I have damaged.
Please tell me which option you prefer and I’ll be  more than happy to follow through with it.
Warm regards, …. 

Qua bài viết trên các bạn đã nắm được tổng quan về IELTS Writing General Training cũng như một số dạng đề thường gặp ở Task 1 và hiểu được sự giống nhau giữa Task 2 General và Academic. DOL hy vọng nguồn tham khảo này sẽ giúp ích cho quá trình luyện thi IELTS của các bạn. Cùng xem thử kho bài mẫu IELTS Writing General của DOL để hiểu rõ hơn cách viết IELTS Writing General Training nhé!