IELTS Writing Task 1 Describing a Process Example

IELTS Writing Task 1 Process là dạng đề tương đối ít gặp trong phần thi IELTS Writing nhưng không có nghĩa là bạn có thể xem thường dạng này. Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Thông thường, dạng bài này yêu cầu người viết miêu tả một quá trình tự nhiên hay nhân tạo nào đó, bao gồm nhiều bước liên tiếp nhau để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Với dạng Process ta phải đưa hết tất cả các bước(không chừa bước nào) nên không phải chọn những đặc điểm chung, mà chỉ đơn giản là thấy gì viết nấy. Vì thế, chúng ta nên để ý kỹ xem có bao nhiêu bước trong quy trình để không bỏ lỡ.

A. Tổng quan dạng bài IELTS Writing Task 1 Process

Process thường được phân ra làm 2 dạng:

  • Man-Made Process: Đây là dạng Process về một quá trình sản xuất nhân tạo, một quy trình sản xuất một thứ gì đó (cà phê, sữa, v.v). Các bước sẽ được miêu tả dựa trên cấu trúc câu bị động;

  • Natural Process: Ngược lại với quá trình nhân tạo có sự can thiệp của yếu tố bên ngoài, trong quá trình tự nhiên, cá thể tự phát triển và vận động, do đó sử dụng các cấu trúc ở dạng chủ động để miêu tả.

Cả 2 dạng đề tuy khác nhau về cấu trúc câu sử dụng nhưng nhìn chung, cấu trúc bài viết cũng như cách triển khai bài viết là như nhau. Thông qua bài viết này, chúng ta sẽ cùng phân tích một bài mẫu để hiểu rõ hơn các phương pháp cũng như các bước cần thiết đề viết bài cho dạng đề này một cách hiệu quả và đạt điểm cao hơn.

1. Đề bài IELTS Writing task 1 Process

The diagrams below show the stages and equipment used in the cement-making process, and how cement is used to produce concrete for building purposes.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

2. Bài Mẫu dạng IELTS Writing task 1 Process

The given diagrams illustrate the production of cement, and how to use cement to make concrete.

It is clear that there are five main stages in the process of making cement; meanwhile, only two steps are required to produce concrete.

At the first stage of producing cement, limestone and clay are put through a machine called crusher and become power. This power is then mixed and is brought into a rotating heater where it is heated in high temperature. The process continues with grinding the material and then cement is produced. At the final stage, cement is packaged into bags and is ready for the production of concrete.

Moving to the production of concrete, the first step is combining different materials – water, sand and small stones in the proportions of 10%, 25% and 50% respectively. This mixture is next put into a concrete mixer in order to become final concrete which can be used for building purposes.

B. Phân tích cấu trúc dạng bài IELTS writing Task 1 Process

1. Intro

The given diagrams illustrate the production of cement, and how to use cement to make concrete.

⇒ Có thể thấy, bài mẫu đã giới thiệu đầy đủ và tổng quát những thông tin cũng như mục đích chính của biểu đồ: the production of cement – how to use cement to make concrete. Chúng ta cũng có thể thấy bài mẫu đã sử dụng chính vốn từ vựng của bản thân chứ không lặp từ hay viết y chang phần tóm tắt đề vào:

The diagram below shows the stages and equipment used in the cement – making process, and how cement is used to produce concrete for building purpose.

2. Overview

It is clear that there are five main stages in the process of making cement; meanwhile, only two steps are required to produce concrete.

⇒ Nhìn vào Overview của bài mẫu, ta có thể thấy sườn ý chính xuyên suốt bài viết, bài mẫu sẽ được chia ra làm 2 đoạn cho thân bài, mỗi đoạn bao gồm một ý chính sau:

  • Các bước để tạo ra cement;

  • Các bước để từ cement tạo ra bê tông.

3. Body 1

At the first stage of producing cement, limestone and clay are put through a machine called crusher and become powder. This powder is then mixed and is brought into a rotating heater where it is heated in high temperature. The process continues with grinding the material and then cement is produced. At the final stage, cement is packaged into bags and is ready for the production of concrete.

⇒ Ở phần thân bài một, các bước tạo ra xi măng được liệt theo trình tự trong biểu đồ.

4. Body 2

Moving to the production of concrete, the first step is combining different materials – water, sand and small stones in the proportions of 10%, 25% and 50% respectively. This mixture is next put into a concrete mixer in order to become final concrete which can be used for building purposes.

⇒ Tương tự, các ý chính trong phần body 2 sẽ là các bước để tạo ra bê tông từ xi măng.

Bài viết cùng chủ đề:  Phân tích bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Dạng Table

C. Phân tích nội dung bài mẫu IELTS Writing task 1 Process

1. Phân tích cách triển khai ý

Overview

It is clear that there are five main stages in the process of making cement; meanwhile, only two steps are required to produce concrete.

⇒ Dựa vào biểu đồ, bài mẫu đã liệt kê ra số lượng các bước cần thiết để để làm xi măng cũng như các bước để từ xi măng thành bê tông.

Body 1

At the first stage of producing cement, limestone and clay are put through a machine called crusher and become powder. This powder is then mixed and is brought into a rotating heater where it is heated in high temperature. The process continues with grinding the material and then cement is produced. At the final stage, cement is packaged into bags and is ready for the production of concrete.

⇒ Các bước được miêu tả cụ thể theo thứ tự như trong biểu đồ. Ý được triển khai theo trình tự nguyên liệu (limestone and clay, powder, cement) ⇒ máy chế biến (crusher, mixer, rotating heater, package) ⇒ sản phẩm (cement)

Body 2

Moving to the production of concrete, the first step is combining different materials – water, sand and small stones in the proportions of 10%, 25% and 50% respectively. This mixture is next put into a concrete mixer in order to become final concrete which can be used for building purposes.

⇒ Phần body 2 tập trung vào việc miêu tả các bước điều chế xi măng thành bê tông

2. Phân tích cách sử dụng ngôn ngữ dạng Process

Cấu trúc câu sử dụng

Intro

The given diagrams illustrate the production of cement, and how to use cement to make concrete.

=> Cấu trúc câu: The given diagrams + illustrate + something

Overview

It is clear that there are five main stages in the process of making cement; meanwhile, only two steps are required to produce concrete.

=> Cấu trúc câu: there + be + number of steps + in something

Body

At the first stage of producing cement, limestone and clay are put through a machine called crusher and become powder.

This powder is then mixed and is brought into a rotating heater where it is heated in high temperature.

At the final stage, cement is packaged into bags and is ready for the production of concrete.

=> Cấu trúc câu: S + to be + verb

The process continues with grinding the material and then cement is produced.

=> Cấu trúc câu: S + continue + with + V-ing (khi nói về thao tác)

Từ vựng sử dụng

At the first stage – then – next – The process continues with- At the final stage: miêu tả các bước trong quá trình

D. Đánh giá, nhận xét bài mẫu IELTS Writing task 1 Process

1. Task Achievement

Nhìn chung, bài mẫu đã đáp ứng yêu cầu của đề bài đó lại tóm tắt, tổng quan các thông tin chính của biểu đồ cũng như đưa ra so sánh giữa 2 biểu đồ (there are five main stages in the process of making cement; meanwhile, only two steps are required to produce concrete.)

2. Coherence and Cohesion

Các đoạn văn được chia theo từng nhóm thông tin và có các cohesive devices cho từng đoạn và cho các câu văn (At the first stage – then – next – The process continues with- At the final stage)

3. Lexical Resource

At the first stage of producing cement, limestone and clay are put through a machine called crusher and became powder. ⇒ sử dụng từ có phần hơi gượng ép ⇒ limestone and clay are crushed to become powder

Ngoài ra, từ vựng được sử dụng chính xác, vốn từ tương đối khá

4. Grammatical Range and Accuracy

Sử dụng cấu trúc câu passive voice nhiều dẫn tới hiện tượng lặp cấu trúc câu nhiều.