IELTS Speaking Part 1 - Weather - Câu hỏi, bài mẫu 8.0+

Bài Mẫu Chủ Đề Weather - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Các câu hỏi thường xuất hiện trong phần IELTS Speaking Part 1 Weather là gì?

📝 Sample từng câu

Tham khảo bài mẫu chủ đề Weather Speaking Part 1 dưới đây nhé!

What’s the weather like today?

00:00 / 00:00s

The weather is

quite nice
today actually. There was a
drizzle
on my way here so it has
cooled down the atmosphere
a little bit, since it
tends to be
hot at this time of the day. I wish everyday could be like this. It’d be really nice.

What’s your favourite kind of weather?

00:00 / 00:00s

Well, I enjoy

cloudy days
. That’s because it’s really hot in Vietnam all the time so I get really
sweaty and uncomfortable
when the sun is out
. On
sunny days
like that I just tend to stay at home.

Do you like the weather in your country?

00:00 / 00:00s

To some extent
, I guess. I mean, it can be really hot
at times
but overall it’s
nowhere near the extreme
. At least we don’t have
freezing temperatures
or
burning hot climates
here. It’s a quite
habitable
land
to be fair
.

Does the weather ever affect the way you feel?

00:00 / 00:00s

Oh definitely. I tend to be quite

fussy
when the weather’s hot. The heat does
get to me
and makes me
lose my cool
. At times like that I just want to
stay inside
and
avoid going out at all costs
.

Does the weather in your country ever affect transportation?

00:00 / 00:00s

Not that I can remember. Like I said, the weather here is

mild
and
by no means extreme
. That’s why there has been
no clear effect
on transportation, unlike countries like Canada where
snowstorms
can
block roads
.

(243 words)

📚 Vocabulary

to cool down
/tuː kuːl daʊn/
(verb). hạ nhiệt, làm nguội
vocab
tends to be
/tɛndz tuː biː/
(verb). có xu hướng như thế nào đó
vocab
to some extent
/tuː sʌm ɪksˈtɛnt/
(conjunction). Ở một mức độ nào đó
vocab
to be fair
/tuː biː feə/
(adv). công bằng mà nói
vocab
to get to somebody
/tuː gɛt tuː ˈsʌmbədi/
(verb). làm ai đó bực bội, phiền lòng
vocab
to lose one's cool
/tuː luːz wʌnz kuːl/
(verb). mất bình tĩnh
vocab
to avoid doing something at all costs
/tuː əˈvɔɪd ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ æt ɔːl kɒsts/
(verb). tránh làm việc gì đó bằng mọi giá
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Weather IELTS Speaking Part 1 nhé!

Exercise 1:

1 The scorching sunlight has made my doorstep excessively hot so I splashed some water on it to

.

 

2

, we are also responsible for the flood's devastating destruction since we people cut the trees which help slow down the movement of the flood.

 

3 He arrived at school 40 minutes late. But

, it was raining heavily.

 

4 Urggg! These sudden rains really

me. My makeup was ruined!

 

5 He

and stumbled over his words many times when he saw her.

 

6 We need to

. Otherwise, landmasses will soon be engulfed by oceans.

💡 Gợi ý

to be fair

lost his cool

cool it down

stop global warming at all costs

got to

To some extent

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Một cơn mưa phùn

=> A

01.

 

Những ngày nhiều mây

=>

02.
days

 

Đổ nhiều mồ hôi

=> To get

03.

 

Vào một vài lúc (thỉnh thoảng)

=>

04.

 

Không quá tồi tệ

=> Nowhere near the

05.

 

Nhiệt độ lạnh buốt

=>

06.
temperature

 

Khí hậu nóng cháy da

=>

07.
hot climates

 

Có thể sinh sống được

=> To be

08.

 

Cáu kỉnh

=> To be

09.

 

Ôn hòa

=> To be

10.

 

Bão tuyết

=> A

11.

Các bạn có thể xem thêm các câu hỏi về chủ đề tại ielts speaking weather

Để nâng cao band điểm Speaking của mình, các bạn có thể tham khảo thêm một số bài Speaking IELTS mẫu tại chuyên mục Speaking Part 1 Sample trên dol.vn nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 Weather, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley34