Bài mẫu IELTS Writing
Task 1 General

Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 General và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề

Kho bài mẫu

Thư yêu cầu (Letter of Request) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 3

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư yêu cầu. Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Bài mẫu thư cung cấp thông tin 3 - IELTS General Task 1

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cung cấp thông tin. Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư yêu cầu (Letter of Request) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 1

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư yêu cầu. Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư xin lỗi (Letter of Apology) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 3

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư xin lỗi. Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Bài mẫu thư phàn nàn - IELTS General Writing Task 1 - Đề 1

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư phàn nàn. Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư xin lỗi (Letter of Apology) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 1

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư xin lỗi. Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư yêu cầu (Letter of Request) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 2

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư yêu cầu. Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư xin việc (Job Application Letter) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 1

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư xin việc. Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Bài mẫu thư cung cấp thông tin 2 - IELTS General Task 1

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cung cấp thông tin. Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn