0/0Câu đúng
Level Giỏi cả 2 dạng

Bạn có khả năng định vị và đọc hiểu thông tin chi tiết tốt, bên cạnh đó bạn còn có thể tóm được ý chính của đoạn sau khi đọc. Good job bạn nhé!