Barron’s IELTS Practice Tests with Audio CDs: International English Language Testing System

barrons ielts practie test

Nội dung chính của Barron’s IELTS Practice Tests

Đây là quyển sách tổng hợp các đề thi IELTS mẫu được biên soạn và xuất bản bởi Barron. Quyển sách bao gồm:

  • 6 Bài thi mẫu cho Academic Module kèm theo đáp án và giải thích ở từng bài;
  • 6 Bài thi mẫu cho General Training kèm theo đáp án và giải thích cho từng bài.

Cuốn sách này phù hợp với các bạn có level 5.0+ – Những bạn đã có nền tảng cơ bản về tiếng Anh, muốn tìm hiểu về hình thức của 1 bài thi IELTS và làm bài thi thử trước khi tham gia thi thật.

Điểm mạnh Barron’s IELTS Practice Tests

  • Sách bao gồm nhiều bài thi khác nhau với các dạng câu hỏi khác nhau thuộc nhiều chủ đề ở cả 2 module;
  • Có phần giải thích đáp án cho từng bài ngay giúp các bạn hiểu rõ hơn ở những câu mà mình làm không đúng;
  • Có bài mẫu writing để các bạn có thể tham khảo.

Điểm yếu Barron’s IELTS Practice Tests

  • Sách chỉ bao gồm đề thi, không cung cấp kiến thức tiếng Anh cũng như các hướng dẫn về cách làm bài;
  • Sách không hệ thống các từ vựng hay cấu trúc hay có thể giúp các bạn cải thiện điểm số cho bài thi của mình;
  • Phần đáp án mẫu speaking được trình bày dưới dạng văn bản, chỉ có giá trị tham khảo về mặt nội dung. Các bạn không biết phải thể hiện như thế nào khi nói để đạt điểm số cao.

Download now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *