Ưu đãi 3,625,000đ
99 suất học bổng 3,625,000đ
còn 99 suất học bổng, cho lớp IELTS Offline chương trình kết thúc sau 25d 3h 22m 15s
Ưu đãi 3,625,000đ
99 suất học bổng 3,625,000đ
còn 99 suất học bổng, cho lớp IELTS Offline chương trình kết thúc sau 25d 3h 22m 15s

Chương Trình Ưu Đãi Học Phí Mùa Covid. XEM THÊM

Khi đăng ký lớp offline tại DOL IELTS Đình Lực

Tặng kèm khoá IELTS Online Tương ứng, không lo dịch.

Giảm ~ 25% học phí chỉ trong mùa dịch

Lớp Online đảm bảo hiệu quả và trải nghiệm như Offline.

Câu điều kiện hỗn hợp trong tiếng Anh - IELTS Grammar
A
Tổng quan về câu điều kiện hỗn hợp
B
Bài tập Câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp trong tiếng Anh - IELTS Grammar

01/01/19705 min read
Ở bài viết về câu điều kiện trước đó, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về điểm ngữ pháp tiếng Anh này. Mệnh đề if, hay câu điều kiện là một cấu trúc câu rất quan trọng mà bạn bắt buộc phải nắm kỹ do mật độ xuất hiện thường xuyên trong không chỉ giao tiếp thường ngày mà còn trong môi trường làm việc, học thuật.  Trong bài viết hôm nay, DOL English sẽ giúp bạn nâng thêm một bật nữa bằng cách giới thiệu cho các bạn kiến thức nâng cao của câu điều kiện đó chính là câu điều kiện hỗn hợp.

A. Tổng quan về câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp là gì?

Như trong bài học trước, chúng ta cũng biết câu điều kiện bao gồm 4 loại câu điều kiện cơ bản chính (câu điều kiện loại 0,1,2,3). Các câu điều kiện hỗn hợp là câu điều kiện có sự kết hợp giữa 2 câu điều kiện trong 4 loại câu điều kiện cơ bản.

Ví dụ:

 • If he had worked harder at the university, he would have a job by now.

⇒ Nếu anh ấy đã làm việc chăm chỉ hơn ở trường đại học, bây giờ anh ấy sẽ có một công việc.

⇒ Chúng ta có mệnh đề if thuộc câu điều kiện loại 3 nhưng mệnh đề kết quả lại thuộc câu điều kiện loại 2.

Câu điều kiện hỗn hợp loại 1

Câu điều kiện hỗn hợp loại 1 được sử dụng khi chúng ta muốn nói lên một giả định trong quá khứ (thường là một điều tiếc nuối) và giả định này sẽ đi đến một kết quả khác hoàn toàn với thực tế. Đây là sự kết hợp giữa câu điều kiện loại 3 và loại 2.

Vì thế, trong mệnh đề if chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành còn mệnh đề chính chúng ta dùng thì hiện tại với động từ khiếm khuyết would, could và might.

If + S + had + V3, S + would + V

Ví dụ:

 • If I had studied this subject more carefully, I wouldn’t have to take a resit now.

⇒ Nếu tôi học môn này kỹ hơn thì bây giờ tôi không phải đi thi lại.

 • You would be dead now if you had caught that bus.

⇒ Mày đã có thể chết rồi nếu mày bắt chuyến xe buýt đó.

câu điều kiện hỗn hợp loại 1

câu điều kiện hỗn hợp loại 1

Câu điều kiện hỗn hợp loại 2

Những câu có điều kiện hỗn hợp loại 2 đề cập đến một tình huống hiện tại không có thực và kết quả của nó trong quá khứ có thể xảy ra (nhưng không thực tế). Nói cách khác cho dễ hiểu, mệnh đề điều kiện là điều không có thật ở hiện tại, mệnh đề chính là điều không có thật trong quá khứ.

Mệnh đề if trong loại câu điều kiện hỗn hợp này được chia thì quá khứ còn mệnh đề chính và thì dùng trong mệnh đề chính là điều kiện hoàn thành.

If + S + V2, S + would have + V-3

Ví dụ:

 • If I learned how to swim, I would have joined the water polo club.

⇒ Nếu hồi đó tôi học bơi thì bây giờ tôi đã tham gia đội bóng nước.

 • If I was a good cook, I'd have invited them to lunch.

⇒ Nếu tôi là một đầu bếp giỏi, tôi đã mời họ ăn trưa.

>>Xem thêm<<: Câu Gián tiếp và câu Trực tiếp trong tiếng Anh - Cấu trúc & Cách dùng

B. Bài tập Câu điều kiện hỗn hợp

Bài tập

Using the given information, make conditional sentences with IF

 1. She is residing in Vietnam because she got hired by a Vietnamese company.

 2. I am tired now because I drank yesterday.

 3. She did the homework last night so she gets a high score today.

 4. I missed the end of the film so I don’t know who the antagonist was.

 5. We reach Sally’s house now,  we didn’t ask for direction earlier

 6. Since he is an only child, his parents have spoiled him

 7. Bob didn’t learn Chinese in high school, so he doesn’t have many job opportunities.

 8. I am not rich. I didn’t buy that house last month.

Đáp án

 1. If She hadn’t got hired by a Vietnamese company, She wouldn’t be residing in Vietnam

 2. If I hadn’t drunk yesterday, I wouldn’t be tired now.

 3. If She hadn’t done the homework last night, She wouldn’t get a high score today.

 4. If I hadn’t missed the end of the film, I would know who the antagonist was.

 5. If we had asked for direction earlier, we would reach Sally’s house now.

 6. If he weren’t an only child, his parents wouldn’t have spoiled him.

 7. If Bob had learned Chinese in high school, he would have many job opportunities.

 8. If I were rich, I would have bought that house last month.

2 loại câu điều kiện hỗn hợp trên sẽ giúp bạn có thêm nhiều cách diễn đạt thông tin một cách hiệu quả và chính xác hơn. Bài viết này đã giúp bạn thu nạp thêm các kiến thức, công thức cũng như cách dùng 2 câu điều kiện nâng cao này. Nếu chịu khó luyện tập nhiều, bạn sẽ nhanh chóng nắm rõ điểm ngữ pháp cực kỳ quan trọng trong tiếng Anh này nhé.

DOL English

>>Xem thêm<< Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh (Tag question)

Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL

VIẾT BỞI

DOL IELTS Đình Lực

DOL IELTS Đình Lực là trung tâm Anh ngữ hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh với hệ phương pháp Linearthinking độc quyền đã được công nhận sự hiệu quả bởi hàng ngàn học viên tại DOL. Website dolenglish.vn là nơi giới thiệu tất cả các khóa luyện thi IELTS của DOL IELTS Đình Lực

Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Xem ngay!