Check Your Vocabulary for English for the Ielts Examination: A Workbook for Students (Check Your Vocabulary Workbooks)

Check Your Vocabulary for English for the Ielts Examination: A Workbook for Students (Check Your Vocabulary Workbooks)
  • Sách cung cấp cả những từ vựng thường thức và từ vựng theo chủ đề giúp các bạn cải thiện đáng kể vốn từ của mình;
  • Thông qua các bài tập các bạn có thể biết cách sử dụng từ như thế nào trong thực tế để sử dụng cho đúng;
  • Các chủ đề liên quan đến bài thi IELTS sẽ giúp quá trình luyện thi IELTS của các bạn hiệu quả hơn đặc biệt là rèn luyện khả năng paraphrasing bằng cách sử dụng nhiều từ vựng khác nhau để thể hiện cùng 1 mục đích.

Nhược điểm Check Your Vocabulary for English for the IELTS Exam

  • Sách chỉ bao gồm các bài tập sử dụng từ, đặt nặng việc dùng từ nào phù hợp về ngữ nghĩa và tự nhiên chứ không liên quan nhiều đến ngữ pháp;
  • Những bạn có level thấp hoặc vốn từ hạn chế khó tận dụng quyển sách một cách hiệu quả;
  • Có rất nhiều từ vựng được cung cấp, do đó các bạn phải tự tìm ra cách học phù hợp để có thể áp dụng được từ vựng đã học một cách thành thạo và tự nhiên nhất.

Download now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *