Các Khóa học
Bài thi chuẩn hóa
Khóa học SATcoming soon
Khóa học GMATcoming soon
Khóa học GREcoming soon
Tiếng Anh học thuật
Cho học sinh THPTcoming soon
Cho học sinh THCScoming soon
Khóa viết luận tiếng Anhcoming soon
Tiếng ViệtEnglish
Khoá IELTS

Thư viện

Đề bài: Some people think that children should start school at a very early age, but others believe that should not go to school until they are older. Discuss both these views and give your opinion.

Đề bài IELTS Writing Task 2 ngày 14/12/2017

Điểm và review từ học viên