Học Tiếng Anh với Linearthinking
Hệ Phương pháp Tiếng Anh Tư duy
dành cho người Việt

Chương trình học IELTS PRE IELTS 4.0 5.0 6.0 6.5 7.0 IELTS Writing Aim 7.5 Intensive 0 Intensive 1 Intensive 2 IELTS Online mùa Corona

Đối tượng
- Những bạn đã biết cơ bản về tiếng Anh nhưng khi áp dụng vẫn sai những lỗi cơ bản, vốn từ vựng hạn chế - Những bạn đang cần thi lấy bằng gấp - Những bạn có thể dành toàn bộ thời gian và thật sự nghiêm túc trong việc học tiếng Anh"
Cách tiếp cận
Khoá học sẽ cho bạn từ vựng và collocations ghi điểm, cách viết bài essay một cách nhanh chóng, thay đổi tư duy tiếp cận các dạng đề, cũng như cách nghĩ ý và phát triển ý trong Viết và Nói. Đồng thời, các bạn sẽ học cách dùng phương pháp Linearthinking trong việc đọc hiểu dù vốn từ vựng còn hạn chế.
Khai giảng & Thời lượng
120 giờ / 40 buổi / 8 tuần Khai giảng hàng tháng
Mục tiêu đầu ra
6.0
4.56.0+

Chương trình học lớp IELTS Intensive 1

Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
Reading
 • Chứng minh skimming/scanning và phương pháp đọc truyền thống ko hiệu quả
 • Cách đọc hiểu câu nhanh & đúng nhờ vào Linearthinking
 • Các cấu trúc câu đơn & câu kép thông dụng trong bài Reading
 • Luyện tập đọc hiểu câu nhanh dựa vào các cấu trúc đã học

Listening
 • Lý do nghe hoài không tiến bộ
 • Giới thiệu bản chất của việc nghe và cách học nghe hiệu quả
 • Học nghe: Name & Places

Writing
 • Sai lầm trong cách viết cũ
 • Cách viết câu luôn đúng
 • Cách tra từ để học vocab hiệu quả cho Writing
 • Cách nâng cấp câu
 • Cách viết và liên kết 2 câu một cách tự nhiên không cần dùng linking words

Speaking
 • Thay đổi thói quen nói cũ (dịch từ Việt sang Anh)
 • Giới thiệu phương pháp nói mới với Linearthinking
 • Tổng quan chương trình IELTS Speaking
 • Cách luyện nói ở nhà
 • Chủ đề: Study Abroad
 • Cách nói nhanh & lưu loát 1 câu nhờ vào những verb patterns thông dụng trong Nói
 • Tìm hiểu Part 1 trong IELTS Speaking
 • Chủ đề: Health & Food

Reading
 • Luyện tập đọc hiểu câu nhanh với Linearthinking
 • Học cách tiếp cận dạng Gapfill
 • Luyện tập đọc hiểu câu nhanh với Linearthinking
 • Học cách tiếp cận dạng True/ False/ Not Given

Listening
 • Học nghe: Learn Number, Money
 • Học nghe: Time, Date

Writing
 • Cách nghĩ và phát triển ý tưởng với Linearthinking
 • 4 bước để viết 1 bài Writing task 2 hiệu quả
 • Cách viết dạng Advantages and disadvantages
 • Các lỗi thường gặp khi viết essay và cách khắc phục
 • Cách tiếp cận dạng Advantages outweigh disadvantages

Speaking
 • Cách phát triển ý nhanh và logic với Linearthinking
 • Cách nâng cấp câu với markers
 • Chủ đề: Work & Study
 • Luyện tập phát triển ý logic với Linearthinking
 • Cách nâng cấp câu trả lời với W-H tools
 • Chủ đề: Leisure Activity

Reading
 • Cách học và ôn từ vựng hiệu quả (với từ vựng đơn)
 • Cách áp dụng từ vựng từ Reading vào Writing
 • Nắm được tư duy hệ thống collocations để nhớ từ hiệu quả
 • Ôn tập các dạng câu hỏi detail

Listening
 • Cách tiếp cận Section 1
 • Cách tiếp cận Map

Writing
 • "- Các lỗi thường gặp khi viết essay và cách khắc phục
 • - Luyện nghĩ và phát triển ý tưởng với Linearthinking
 • Cách tiếp cận dạng Problems/ Causes/ Solutions
 • Cách tăng tính tự nhiên cho bài viết
 • Luyện nghĩ và phát triển ý tưởng với Linearthinking
 • Cách tiếp cận dạng Discuss both views
 • Cách paraphrase không cần dùng synonyms cho Writing task 2

Speaking
 • Luyện tập nâng cấp câu trả lời với W-H tools
 • Cách để thể hiện 2 ý đối lập
 • Chủ đề: City & Countryside
 • Luyện tập phát triển ý logic với Linearthinking
 • Cách tiếp cận dạng câu hỏi Changes & Differences trong Speaking Part 3 với Linearthinking.
 • Topic: Entertainment

Reading
 • Cách đọc nắm main idea với Linearthinking
 • Học cách tiếp cận dạng Matching Heading
 • Luyện đọc nắm main idea với Linearthinking
 • Học cách tiếp cận dạng Multiple choice

Listening
 • Cách tiếp cận Flowchart
 • Cách tiếp cận Note completion

Writing
 • Luyện nghĩ và phát triển ý tưởng với Linearthinking
 • Cách tiếp cận dạng Agree/ Disagree
 • Cách đưa example nhanh và thuyết phục
 • Tổng quát về Writing Task 1
 • Cách chọn lọc và sắp xếp thông tin trong Task 1 với Linearthinking chấp tất cả dạng graph
 • Cách paraphrase nhanh để viết Introduction

Speaking
 • Luyện tập phát triển ý logic với Linearthinking
 • Luyện tập dạng câu hỏi Changes & Differences trong Speaking Part 3.
 • Topic: Entertainment
 • Luyện tập phát triển ý logic với Linearthinking
 • Cách tiếp cận dạng câu hỏi Yes/ No trong Speaking Part 3 với Linearthinking.
 • Topic: Travel

Reading
 • Ôn tập các dạng câu hỏi main idea

Listening
 • Cách tiếp cận Section 4
 • Ôn tập Section 4 and Gap fill

Writing
 • Các cấu trúc câu ghi điểm cho các dạng graph trong Task 1 (phần 1)

Speaking
 • Luyện tập phát triển ý logic với Linearthinking
 • Luyện tập dạng câu hỏi Yes/ No trong Speaking Part 3.
 • Topic: Advertising
 • Luyện tập phát triển ý logic với Linearthinking
 • Cách tiếp cận dạng câu hỏi Listing trong Speaking Part 3 với Linearthinking.
 • Topic: Education

Reading
 • Có cái nhìn tổng quan về các dạng câu hỏi IELTS
 • Biết thứ tự làm bài để tối ưu hoá thời gian thi

Listening
 • Cách tiếp cận Matching
 • Cách tiếp cận Multiple choice

Writing
 • Các cấu trúc câu ghi điểm cho các dạng graph trong Task 1 (phần 2)

Speaking
 • Luyện tập phát triển ý logic với Linearthinking
 • Luyện tập dạng câu hỏi Listing trong Speaking Part 3
 • Topic: Fame
 • Ôn Part 1&3
 • Mô phỏng phòng thi Speaking

Reading
 • Học cách tiếp cận dạng Matching information

Listening
 • Ôn tập Section 2
 • Ôn tập section 4

Writing
 • Cách tiếp cận logic trong dang Map & Process

Speaking
 • Cách tận dụng 1 phút để nghĩ và sắp xếp ý tưởng cho bài nói 2 phút
 • Cách phát triển ý cho bài nói Part 2
 • Framework cho bài nói Part 2

Reading
 • Sửa đề thật
 • Ôn lại cách áp dụng những phương pháp đã hướng dẫn trên lớp

Listening
 • Ôn tập với bài thi thật

Writing
 • Ôn tập

Speaking
 • Từ vựng ghi điểm cho các chủ đề tả People/ Person & Objects trong Part 2
 • Từ vựng ghi điểm cho các chủ đề tả về Place & Event trong Part 2
 • Ôn Part 2
 • Lời khuyên cuối cùng và những tips cho bài thi Speaking

Giáo viên các lớp IELTS Intensive 1

IELTS 8.0 Overall
Trần Giang Thanh
Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ Anh - Vương Quốc Anh
8.0 IELTS Overall
Từ Kim Loan
8.0 IELTS Overall
9.0 IELTS Speaking Tiktoker
Dương Thiện Trung (Tory)
8.0 IELTS Overall - 9.0 Speaking

Những review “tám cây số” của Dolbies

Bảng vàng thành tích của Dolbies

Trong suốt hơn 3 năm hoạt động, DOL và đội ngũ của mình đã giúp 1 bạn đạt 8.5, 4 bạn 8.0, 40 bạn 7.5 và trên 100 bạn đạt 7.0, cùng rất nhiều bạn trên 6.5. DOL thấy bản thân mình rất may mắn, rất hạnh phúc vì được đồng hành cùng các bạn đạt được những kết quả đáng tự hào trên.