Hỗ trợ 25% học phí

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020
Hỗ trợ 25% học phí tất cả các khoá
Đăng ký ngay

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020
Hỗ trợ 25% học phí tất cả các khoá
Đăng ký ngay

Lịch học tại Dol

DOL cập nhật lịch học hàng tháng với rất nhiều thời gian biểu khác nhau. Các Dolbie hãy nhanh tay đăng ký học nhé!

quyền lợi học viên
Chương trình học IELTS 4.05.06.06.57.0Intensive 0Intensive 1Intensive 2
Học phí
Đối tượng

Những bạn có căn bản yếu hoặc mất căn bản

Thời lượng

2h/buổi x 24 buổi (8 tuần)

Nội dung học

Khoá học sử dụng phương pháp đặc biệt giúp các bạn thay đổi tư duy sử dụng ngôn ngữ, lấy lại nền tảng tiếng Anh căn bản, bỏ lối suy nghĩ đọc, viết và nói dịch. Sau khoá học này, các bạn sẽ nói và viết được câu đơn thành thạo và lưu loát, cũng như đọc hiểu nhanh và chính xác nội dung của 1 đoạn văn ngắn.

Nội dung học
 • Được nhận bài sửa chi tiết 2 bài viết trên app LMS (Learning Management System).
 • Được sử dụng app Online Test để luyện tập thêm 3 tháng sau khi kết thúc khoá.

Xem chi tiết chương trình học
Học phí
Đối tượng

hững bạn đã biết cơ bản về tiếng Anh nhưng khi áp dụng vẫn sai những lỗi cơ bản, vốn từ vựng hạn chế.

Thời lượng

2h/buổi x 24 buổi (8 tuần)

Nội dung học

Khoá học sử dụng phương pháp Linearthinking giúp các bạn thay đổi tư duy sử dụng ngôn ngữ, bỏ lối suy nghĩ đọc, viết và nói dịch. Đồng thời giúp các bạn có thể phát triển và sắp xếp ý logic cho bài nói và viết. Sau khoá học này, các bạn sẽ có thể tự phát triển câu trả lời trong bài nói và viết 1 bài essay thành thạo, cũng như đọc hiểu nhanh và chính xác nội dung của 1 đoạn văn dài.

Nội dung học
 • Được nhận bài sửa chi tiết 5 bài viết trên app LMS (Learning Management System).
 • Được sử dụng app Online Test để luyện tập thêm 3 tháng sau khi kết thúc khoá
 • Trước khi học viên thi thật sẽ được giáo viên hẹn lên 1 buổi phụ đạo thêm

Xem chi tiết chương trình học
Học phí
Đối tượng

hững bạn đã nắm được từ vựng và cấu trúc tiếng Anh cơ bản nhưng chưa biết cách áp dụng sao cho tự nhiên, vốn từ vựng theo chủ đề và collocations còn hạn chế.

Thời lượng

2h/buổi x 24 buổi (8 tuần)

Nội dung học

Khoá học sẽ cho bạn 1 cách tiếp cận mới về cách học và dùng collocations đúng trong bài Viết, thay đổi tư duy tiếp cận các dạng đề, cũng như cách nghĩ ý và phát triển ý trong Viết và Nói. Đồng thời, các bạn sẽ học cách dùng phương pháp Linearthinking trong việc đọc hiểu dù vốn từ vựng còn hạn chế.

Nội dung học
 • Được nhận bài sửa chi tiết 6 bài viết trên app LMS (Learning Management System).
 • Được sử dụng app Online Test để luyện tập thêm 3 tháng sau khi kết thúc khoá
 • Trước khi học viên thi thật sẽ được giáo viên hẹn lên 1 buổi phụ đạo thêm

Xem chi tiết chương trình học
Học phí
Đối tượng

hững bạn đã nắm chắc và áp dụng được ngữ pháp cơ bản nhưng vẫn mắc lỗi khi viết câu kép, câu phức. Có thể đoc hiểu được đối với các topics đơn giản, từ vựng không quá khó. Có ý tưởng nhưng không được triển khai chặt chẽ.

Thời lượng

2h/buổi x 24 buổi (8 tuần)

Nội dung học

Khoá học sẽ cung cấp những collocations hay trong những topics hay gặp trong bài thi IELTS, cách tiếp cận mới trong việc tiếp cận các dạng đề Viết và Nói, cũng như cách nghĩ và phát triển ý hợp logic kể cả khi gặp đề khó. Đồng thời, các bạn cũng sẽ học cách dùng phương pháp Linearthinking để đọc hiểu câu và tự tóm ý chính của đoạn văn trong những topics lạ.

Nội dung học
 • Được nhận bài sửa chi tiết 8 bài viết trên app LMS (Learning Management System).
 • Được sử dụng app Online Test để luyện tập thêm 3 tháng sau khi kết thúc khoá
 • Trước khi học viên thi thật sẽ được giáo viên hẹn lên 1 buổi phụ đạo thêm"

Xem chi tiết chương trình học
Học phí
Đối tượng

hững bạn đã nắm được kiến thức ngữ pháp cơ bản, có vốn từ vựng khá ở những chủ đề quen thuộc, thích viết câu kép dài và phức tạp nhưng không tự nhiên.

Thời lượng

2h/buổi x 24 buổi (8 tuần)

Nội dung học

ới phương pháp hoàn toàn mới, khoá học cung cấp cho học viên cách viết câu đa dạng và tự nhiên. Đồng thời, học viên cũng sẽ học được cách tiếp cận logic với tất cả các dạng đề trong Viết và Nói theo tư duy Linearthinking. Bằng cách đọc theo phương pháp Linear - đọc structure và connection, bất kể khi gặp các topics lạ hoặc nhiều từ vựng khó, các bạn vẫn có thể tóm ý được từng đoạn nhanh chóng và từ đó trả lời chính xác các câu hỏi trong bài Đọc.

Nội dung học
 • Được nhận bài sửa chi tiết 10 bài viết trên app LMS (Learning Management System).
 • Được sử dụng app Online Test để luyện tập thêm 3 tháng sau khi kết thúc khoá
 • Trước khi học viên thi thật sẽ được giáo viên hẹn lên 1 buổi phụ đạo thêm

Xem chi tiết chương trình học
Học phí
Đối tượng

- yếu căn bản về ngữ pháp, cấu trúc câu

- cần cải thiện band điểm nhanh nhất trong thời gian ngắn

- có thể dành toàn bộ thời gian và thật sự nghiêm túc trong việc học tiếng Anh"

Thời lượng

3h/buổi x 40 buổi (8 tuần)

Nội dung học

Khoá học cung cấp cho các bạn vốn từ vựng và collocations cơ bản và cần thiết cho 4 kỹ năng - Nghe, Nói, Đọc, Viết. Sử dụng phương pháp đặc biệt, khoá học giúp các bạn thay đổi tư duy sử dụng ngôn ngữ, lấy lại nền tảng tiếng Anh căn bản, bỏ lối suy nghĩ đọc, viết và nói dịch. Sau khoá học này, các bạn sẽ nói và viết được câu đúng và 1 bài văn thành thạo và lưu loát, cũng như đọc hiểu nhanh và chính xác nội dung của 1 đoạn văn ở những chủ đề quen thuộc."

Nội dung học
 • Được nhận bài sửa chi tiết 10 bài viết trên app LMS (Learning Management System).
 • Được sử dụng app Online Test để luyện tập thêm 3 tháng sau khi kết thúc khoá
 • Trước khi học viên thi thật sẽ được giáo viên hẹn lên 1 buổi phụ đạo thêm"

Xem chi tiết chương trình học
Học phí
Đối tượng
 • Những bạn đã biết cơ bản về tiếng Anh nhưng khi áp dụng vẫn sai những lỗi cơ bản, vốn từ vựng hạn chế
 • Những bạn đang cần thi lấy bằng gấp
 • Những bạn có thể dành toàn bộ thời gian và thật sự nghiêm túc trong việc học tiếng Anh

Thời lượng

3h/buổi x 40 buổi (8 tuần)

Giáo viên Hỗ trợ ngoài giờ

2 giờ cho 1 khoá

Nội dung học

Khoá học sẽ cho bạn từ vựng và collocations ghi điểm, cách viết bài essay một cách nhanh chóng, thay đổi tư duy tiếp cận các dạng đề, cũng như cách nghĩ ý và phát triển ý trong Viết và Nói. Đồng thời, các bạn sẽ học cách dùng phương pháp Linearthinking trong việc đọc hiểu dù vốn từ vựng còn hạn chế.

Nội dung học
 • Được nhận bài sửa chi tiết 10 bài viết trên app LMS (Learning Management System).
 • Được sử dụng app Online Test để luyện tập thêm 3 tháng sau khi kết thúc khoá
 • Trước khi học viên thi thật sẽ được giáo viên hẹn lên 1 buổi phụ đạo thêm

Xem chi tiết chương trình học
Học phí
Đối tượng
 • Những bạn đã nắm được kiến thức ngữ pháp cơ bản, có vốn từ vựng khá ở những chủ đề quen thuộc, thích viết câu kép dài và phức tạp nhưng không tự nhiên.
 • Những bạn đang cần thi lấy bằng gấp
 • Những bạn có thể dành toàn bộ thời gian và thật sự nghiêm túc trong việc học tiếng Anh"

Thời lượng

3h/buổi x 40 buổi (8 tuần)

Nội dung học

Với phương pháp hoàn toàn mới, khoá học cung cấp cho học viên cách viết câu đa dạng và tự nhiên. Đồng thời, học viên cũng sẽ học được cách tiếp cận logic với tất cả các dạng đề trong Viết và Nói theo tư duy Linearthinking. Bằng cách đọc theo phương pháp Linear - đọc structure và connection, bất kể khi gặp các topics lạ hoặc nhiều từ vựng khó, các bạn vẫn có thể tóm ý được từng đoạn nhanh chóng và từ đó trả lời chính xác các câu hỏi trong bài Đọc.

Nội dung học
 • Được nhận bài sửa chi tiết 10 bài viết trên app LMS (Learning Management System).
 • Được sử dụng app Online Test để luyện tập thêm 3 tháng sau khi kết thúc khoá
 • Trước khi học viên thi thật sẽ được giáo viên hẹn lên 1 buổi phụ đạo thêm

Xem chi tiết chương trình học
dol features

Đăng ký làm test đầu vào miễn phí và nhận trả kết quả có tâm bạn nhé!

Họ
Tên
Email
Số điện thoại