Welcome to Entrance Test 01!

Mục đích bài test:

  • Giúp học viên hiểu được trình độ hiện tại của bản thân, từ đó chọn được khoá học phù hợp nhất với trình độ của mình.
  • Giúp giáo viên đứng lớp phân tích được điểm mạnh và điểm yếu của từng học viên, từ đó thiết kệ được lộ trình học cá nhân (personal study plan) phù hợp để giúp học viên cải thiện trong thời gian ngắn nhất.

Cấu trúc bài test gồm 4 phần:

Listening
Học viên nghe một bài được trích từ part 1 kì thi IELTS Listen (gần 8 phút) và trả lời 10 câu hỏi gap-fill (điền vào chỗ trống). Mỗi câu đúng được 1 điểm.
Grammar & Lexical resources
Học viên trả lời 10 câu hỏi liên quan tới ngữ pháp và từ vựng. Mỗi câu đúng tương ứng 1 điểm.
Reading
Học viên đọc một bài đọc dài (gần 800 từ) và trả lời 13 câu hỏi liên quan tới bài đọc đó. Mỗi câu đúng tương ứng 1 điểm.
Writing
Học viên trả lời 2 câu hỏi (mỗi câu trả lời dài 100 chữ) với chủ đề gần gũi, liên quan trực tiếp tới học viên.

Điểm khác biệt lớn nhất của bài test:
chính là việc bài test phù hợp với trình độ hiện tại của học sinh level thấp.

Khác với những trung tâm khác, DOL không cho học viên level này làm test bằng đề thi thật, vì rất ít học viên ở level này từng làm quen với đề thi IELTS thật. Việc thiếu kĩ năng làm bài thi thật ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả học viên, khiến rất khó phân biệt giữa học viên thiếu kiến thức và học viên thiếu kĩ năng làm bài.

Đồng thời, nếu phải làm một bài quá khó với năng lực của mình cũng sẽ dễ khiến học viên choáng và dễ nản, ảnh hưởng tâm lí khi làm bài.

Tất cả câu hỏi được biên soạn cho bài test này đều được soạn dựa vào tính ứng dụng của nó. Ví dụ, ở phần Grammar and Lexical resource, những điểm ngữ pháp được kiểm tra đều là những điểm có tính ứng dụng cao trong IELTS, đồng thời bài kiểm tra từ vựng không chỉ chú ý vào việc dịch nghĩa mà còn quan tâm tới cách học viên sử dụng những từ này, thông qua việc kiểm tra collocation và pattern của từ.