Chọn chủ đề bạn muốn tham dự

Speaker
Nguyen Ba Tho

8.0 IELTS Overall

Giảng viên Khoa Dược, ĐH Y Dược TPHCM

Thạc sĩ Đại học Montpelier, Pháp

Guest Speaker của Main Show the IELTS Face-off mùa 4

Nguyen
Ba Tho
Nguyen Canh Luan

Thủ khoa RMIT (GPA 4.0)

8.0 IELTS Overall, 8.5 Speaking

Cựu Chuyên Anh Lê Hồng Phong

IELTS Musketeer của the IELTS Face-off mùa 4

Nguyen
Canh Luan
Tran Thanh Giang

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ Anh - Đại học Sussex - Vương quốc Anh

8.0 IELTS Overall, 8.5 Speaking

Cử nhân Truyền Thông, RMIT

IELTS Musketeer của the IELTS Face-off mùa 4

Tran
Thanh Giang

Đăng ký tham gia

Họ và tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Link Facebook cá nhân của bạn là ...

Bạn đăng ký tham dự chủ đề nào? (*)

Bạn đang là?

Mục đích học tiếng Anh của bạn?

Những khó khăn hiện tại của bạn khi học tiếng Anh là gì?

Bạn hy vọng sẽ đạt được điều gì sau buổi workshop này?