Bài tập Ngữ pháp IELTS chủ đề Passive voice

Passive voice - Câu bị động là một trong những cấu trúc ngữ pháp căn bản không thể bỏ qua trong hành trình chinh phục các cuộc thi Tiếng Anh quan trong như IELTS. Để thành thạo điểm ngữ pháp này bạn cần phải làm nhiều bài tập. Hôm nay, hãy cùng DOL làm các dạng bài tập ngữ pháp IELTS chủ đề Passive voice này nhé!
Bài tập Ngữ pháp IELTS chủ đề Passive voice
Để có thể nhuần nhuyễn khả năng chuyển đổi câu chủ động thành bị động và những điều quan trọng cần lưu ý. Hãy cùng DOL làm 3 bài tập ngữ pháp IELTS chủ đề Passive voice và kiểm tra đáp án bên dưới nhé!


💥Bài tập 1

Chọn đáp án đúng cho các câu sau đây:The show ………………………………….. by millions of people.

is watching
is being watched
has watched


Virtue ………………………………

respects
is respected
respected


The gangster ………………………………. by the police in an encounter.

was killing
was killed
has killed


His first novel ………………………….. in 1995.

published
has published
was published


The wounded man …………………………….. by the passersby.

helped
has helped
was helped


The results ……………………………….. yet.

haven't announced
haven't been announced
didn't announce


He ……………………………….. to return the books.

told
was told
has told


Answers …………………………………. on both sides of the paper.

write
should write
should be written


She ………………………………. for her good looks.

is admiring
was admiring
was admired


English ………………………………… all over the world.

spoken
speak
is spoken💢 Bài tập 2

Chọn dạng đúng của các động từ sau đây (có thể là chủ động hoặc bị động) để hoàn thành đoạn văn sau:The first diagram
01.

(illustrate) the process of cement manufacture, and the second diagram
02.

(show) the materials that go into the production of concrete.
It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input of raw materials and ending with bags of the finished product. To produce concrete, four different materials
03.

(mix)together.
At the first stage in the production of cement, limestone and clay
04.

(crush) to form a powder. This powder then
05.

(mix) before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture
06.

(grind), and cement
07.

(produce). Finally, the cement
08.

(package) in large bags.
Cement is one of the four raw materials that
09.

(use) in the production of concrete, along with gravel, sand and water. To be exact, concrete
10.

(consist)of 50% gravel, 25% sand, 15% cement and 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

💫 Bài tập 3

Viết lại các câu sau ở dạng bị động:

The waiter brings me this dish.
=> This dish
Their grandmother told them this story when they visited her last wee
=> They
Tim ordered this train ticket for his mother.
=>This train ticket
They are going to buy a new apartment next year.
=> A new apartment
When will you do the work?
=> When
Have you sent the Christmas cards to your family?
=> Have
How are you going to deal with this problem?
=> How
The committee appointed Alice secretary for the meeting.
=> Alice
I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position.
=> I wonder
They moved the fridge into the living room.
=> The fridge

DOL tin rằng với các dạng bài tập ngữ pháp IELTS chủ đề Passive voice ở trên đã giúp bạn củng cố và thực hành được những dạng lý thuyết đã học. Xem lại kiến thức Passive voice trong IELTS nếu có phần bạn vẫn chưa rõ. Và đừng quên theo dõi dol.vn để có thêm nhiều bài tập luyện thi IELTS mới nhé!