Học IELTS, phải đến

IELTS Đình Lực

Linearthinking, giáo viên tận tâm, tình cảm học viên dạt dào!

Tìm hiểu DOL

6 điểm khác biệt

của DOL

Các khóa IELTS

ở DOL

Ưu đãi 1,000,000đ

Còn 8 suất học bổng, chương trình kết thúc sau 5d 0h 59m 44s

Học Online - Trải nghiệm như Offline - Học phí 2/3

Giáo viên: Đội ngũ giáo viên tại DOL IELTS Đình Lực

5 levels • From PRE IELTS to IELTS 7.0+

Updated at February 2021

4.8

(144)

Best Seller

Khóa bao gồm

Học 1 được 4

12 tuần 24 buổi 48 giờ

Tặng app & sách giáo trình

Học từ DOL - Yêu lại tiếng Anh từ đầu

Giáo viên: Giang Thanh

27 lectures • 39h 55m theory • 28h 55m practice

Updated at December 2020

4.9

(18)

Khóa bao gồm

Học 1 được 4

9 tuần 27 buổi 54 giờ

Tặng app & sách giáo trình

Học Tư Duy - Xây lại nền tảng như ý

Giáo viên: Tố Nga

27 lectures • 37h 45m theory • 43h 35m practice

4.8

(144)

Best Seller

Khóa bao gồm

Học 1 được 4

9 tuần 27 buổi 54 giờ

Tặng app & sách giáo trình

Mở rộng kiến thức cơ bản - Chuẩn bị nền tảng tư duy

Giáo viên: Tory

27 lectures • 39h 55m theory • 49h 10m practice

Updated at December 2020

4.6

(490)

Khóa bao gồm

Học 1 được 4

9 tuần 27 buổi 54 giờ

Tặng app & sách giáo trình

Tích lũy thêm ít nhất - đạt kết quả cao nhất

Giáo viên: Kim Loan

27 lectures • 36h 25m theory • 42h 50m practice

Updated at December 2020

4.7

(246)

Khóa bao gồm

Học 1 được 4

9 tuần 27 buổi 54 giờ

Tặng app & sách giáo trình

Học tư duy - Chiến thuật hợp lý - Điểm thi như ý

Giáo viên: Bá Thọ

27 lectures • 38h 10m theory • 40h 0m practice

Updated at December 2020

4.7

(478)

Khóa bao gồm

Học 1 được 4

9 tuần 27 buổi 54 giờ

Tặng app & sách giáo trình

Học Tư Duy - Rõ Tiêu Chí - Điểm Writing và Speaking như ý

Giáo viên: Anh Khoa

27 lectures • 45h 55m theory • 40h 35m practice

4.8

(392)

Best Seller

Khóa bao gồm

Học 1 được 4

9 tuần 27 buổi 54 giờ

Tặng app & sách giáo trình

Cấp tốc lấy lại căn bản - Đạt IELTS 5.0 sau 8 tuần

Giáo viên: Lan Hương

40 lectures • 76h 56m theory • 88h 25m practice

Updated at December 2020

4.7

(56)

Khóa bao gồm

Học 1 được 4

8 tuần 40 buổi 120 giờ

Tặng app & sách giáo trình

Học Tư Duy - Chiến thuật hợp lý - 8 tuần cấp tốc đạt 6.5 IELTS như ý

Giáo viên: Kim Loan

40 lectures • 73h 15m theory • 96h 55m practice

Updated at December 2020

4.7

(100)

Khóa bao gồm

Học 1 được 4

8 tuần 40 buổi 120 giờ

Tặng app & sách giáo trình

Học Tư Duy - Rõ tiêu chí - 8 tuần cấp tốc lấy IELTS 7.0 như ý

Giáo viên: Như Quỳnh

40 lectures • 71h 35m theory • 83h 25m practice

Updated at December 2020

4.8

(88)

Khóa bao gồm

Học 1 được 4

8 tuần 40 buổi 120 giờ

Tặng app & sách giáo trình

Phát âm Tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ sau 8 tuần

Giáo viên: Ethan

24 lectures • 23h 45m theory • 24h 15m practice

4.8

(102)

Khóa bao gồm

Học 1 được 4

8 tuần 24 buổi 48 giờ

Tặng app & sách giáo trình

Nhận học bổng

từ DOL

DOL dành những phần học bổng có giá trị cho những bạn thoả 1 trong các điệu kiện sau:

Đang theo học các lớp chuyên trường PTNK, Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa.

Giải quốc tế, quốc gia, Olympic 30/4 tất cả các môn

Thủ Khoa, Á Khoa đầu vào & đầu ra đại học

Có điểm GPA 9/10 với học sinh cấp 3, và 3.5/4.0 với sinh viên đại học

Là chủ tịch, phó chủ tịch CLB, là sinh viên 5 tốt cấp trường, cấp thành phố, cấp trung ương

Học bổng trị giá 20 - 50%