Học Tiếng Anh với Linearthinking
Hệ Phương pháp Tiếng Anh Tư duy
dành cho người Việt

Chương trình học IELTS PRE IELTS 4.0 5.0 6.0 6.5 7.0 IELTS Writing Aim 7.5 Intensive 0 Intensive 1 Intensive 2 IELTS Online mùa Corona

Đối tượng
Những bạn đã nắm được kiến thức ngữ pháp cơ bản, có vốn từ vựng khá ở những chủ đề quen thuộc, thích viết câu kép dài và phức tạp nhưng không tự nhiên.
Cách tiếp cận
Với phương pháp hoàn toàn mới, khoá học cung cấp cho học viên cách viết câu đa dạng và tự nhiên. Đồng thời, học viên cũng sẽ học được cách tiếp cận logic với tất cả các dạng đề trong Viết và Nói theo tư duy Linearthinking. Bằng cách đọc theo phương pháp Linear - đọc structure và connection, bất kể khi gặp các topics lạ hoặc nhiều từ vựng khó, các bạn vẫn có thể tóm ý được từng đoạn nhanh chóng và từ đó trả lời chính xác các câu hỏi trong bài Đọc.
Khai giảng & Thời lượng
48 giờ / 24 buổi / 8 tuần Khai giảng hàng tháng
Mục tiêu đầu ra
7.0
6.07.0+

Chương trình học lớp IELTS 7.0

Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
Reading
 • Sai lầm trong Skim/ scan và các phương pháp đọc truyền thống
 • Cách đọc hiểu câu nhanh & nắm được ý chính của bài với Linearthinking

Listening
 • Thay đổi tư duy khi học Listening

Writing
 • Hiểu cách giám khảo chấm điểm Writing theo từng tiêu chí

Speaking
 • Tổng quan bài thi IELTS Speaking
 • Hiểu cách giám khảo chấm điểm theo từng tiêu chí
 • Cách phát triển ý nhanh và logic với Linearthinking
 • Cách luyện nói ở nhà

Reading
 • Luyện tập đọc hiểu đúng, nhanh, không phụ thuộc từ vựng với Linearthinking
 • Các cấu trúc câu phức & ghép trong bài Reading

Listening
 • Cách tiếp cận Section 1

Writing
 • 4 bước để viết 1 bài Writing task 2 hiệu quả
 • Cách để nghĩ và phát triển ý tưởng với Linearthinking

Speaking
 • Luyện phát triển ý nhanh và logic với Linearthinking trong Speaking Part 1
 • Cách làm cho câu trả lời tự nhiên

Reading
 • Cách đọc nắm main idea với Linearthinking
 • Học cách tiếp cận dạng Matching Heading

Listening
 • Cách tiếp cận Maps

Writing
 • Cách để viết 1 câu luôn đúng
 • Cách để đổi câu đơn thành câu phức
 • Cách để liên kết 2 câu trong 1 ý không cần dùng linking words
 • Cách để liên kết 2 ý 1 cách tự nhiên, mạch lạc

Speaking
 • Cách tiếp cận các dạng câu hỏi trong Speaking Part 3 với Linearthinking.
 • Topic: Politeness

Reading
 • Luyện tập đọc nắm main idea với Linearthinking
 • Cách tiếp cận dạng Multiple Choice & Matching Name

Listening
 • Cách tiếp cận Section 4

Writing
 • Cách approach và viết dạng bài Advantage outweigh disadvantage

Speaking
 • Cách sắp xếp câu trả lời logic và mạch lạc trong Speaking Part 3
 • Topic: Technology

Reading
 • Luyện tập đọc hiểu với Linearthinking
 • Cách tiếp cận dạng True/False/Not Given + Gapfill

Listening
 • Cách tiếp cận Gap fills

Writing
 • Cách approach và viết dạng bài Discuss both views
 • Cách paraphrase không cần dùng synonyms
 • Cách cải thiện câu từ 5.0 -> 8.0

Speaking
 • Nâng cấp câu trả lời cho các câu hỏi Part 3
 • Topic: Family

Reading
 • Luyện tập đọc hiểu với Linearthinking
 • Cách tiếp cận dạng Matching information
 • Cách làm bài thi Reading hiệu quả

Listening
 • Cách tiếp cận Matching

Writing
 • Cách tiếp cận và viết dạng bài Agree and disagree
 • Cách đưa example nhanh và thuyết phục

Speaking
 • Cách tận dụng 1 phút để nghĩ và sắp xếp ý tưởng cho bài nói 2 phút

Reading
Listening
 • Cách tiếp cận Multiple Choice

Writing
 • Tìm hiểu dạng bài Writing Task 1
 • Cách tiếp cận logic trong dang Map & Process
 • Chọn lọc và hệ thống thông tin trong Writing task 1 bất chấp đề với Linearthinking
 • Hướng dẫn paraphrase để viết Introduction trong 30 giây

Speaking
 • Cách sắp xếp câu trả lời logic và mạch lạc trong Speaking Part 2

Reading
Listening
Writing
 • Cách viết bài so sánh trong Writing task 1 theo ngôn ngữ tự nhiên
 • Cách viết bài thể hiện xu hướng trong Writing task 1 theo ngôn ngữ tự nhiên

Speaking
 • Từ vựng cao cấp cho Part 2

Giáo viên các lớp IELTS 7.0

8.0 IELTS Overall
Nguyễn Bá Thọ
Guest Speaker của Main Show the IELTS Face-off mùa 4
Hotboy thủ khoa
Nguyễn Cảnh Luân
Thủ khoa RMIT (GPA 4.0)
9.0 IELTS Speaking Tiktoker
Dương Thiện Trung (Tory)
8.0 IELTS Overall - 9.0 Speaking

Những review “tám cây số” của Dolbies

Bảng vàng thành tích của Dolbies

Trong suốt hơn 3 năm hoạt động, DOL và đội ngũ của mình đã giúp 1 bạn đạt 8.5, 4 bạn 8.0, 40 bạn 7.5 và trên 100 bạn đạt 7.0, cùng rất nhiều bạn trên 6.5. DOL thấy bản thân mình rất may mắn, rất hạnh phúc vì được đồng hành cùng các bạn đạt được những kết quả đáng tự hào trên.