Ưu đãi 1,500,000đ
23 suất học bổng 1,500,000đ
còn 23 suất học bổng, cho lớp IELTS Offline chương trình kết thúc sau 4d 5h 15m 10s
Ưu đãi 1,500,000đ
23 suất học bổng 1,500,000đ
còn 23 suất học bổng, cho lớp IELTS Offline chương trình kết thúc sau 4d 5h 15m 10s

Giải Pháp IELTS Offline & Online hợp bích, CHẤP COVID. XEM THÊM

Khi Đăng ký lớp IELTS Offline tại DOL IELTS Đình Lực

Tặng ngay 1 khóa IELTS Online tương ứng

Thoải mái lựa chọn Học Online/Offline tùy tình hình COVID.

Lớp Online hiệu quả & tương tác như Offline. Đảm bảo đầu ra

Ưu đãi tháng 06 - khoá Offline
Còn 16 suất học bổng 1,500,000đ
2490 người đang quan tâm khóa học ở DOL
Kết thúc sau:
04
Ngày
05
Giờ
15
Phút
10
Giây
Lịch học của DOL
DOL cập nhật lịch học hàng tháng với rất nhiều thời gian biểu khác nhau. Các Dolbie hãy nhanh tay đăng ký học nhé!
Các khóa
Lớp
Khai giảng
Buổi
Giờ
IELTS Online
12 tuần, 24 buổi, 48h
IELTS Online
12 tuần, 24 buổi, 48h
Basic
Online Basic
Online
15 tháng 06, 202115/06
Thứ 3/5
19:30 - 21:30
Intermediate
Online Intermediate
Online
17 tháng 06, 202117/06
Thứ 3/5
19:30 - 21:30
Advanced
Online Advanced
Online
22 tháng 06, 202122/06
Thứ 3/5
19:30 - 21:30
Khóa IELTS cấp tốc
8 tuần, 40 buổi, 120h
Khóa IELTS cấp tốc
8 tuần, 40 buổi, 120h
INT0
INT0
2.0 → 5.0
21 tháng 06, 202121/06
Thứ 2/3/4/5/6
09:00 - 12:00
INT1
INT1
4.5 → 6.0
21 tháng 06, 202121/06
Thứ 2/3/4/5/6
09:00 - 12:00
INT2
INT2
5.5 → 7.0
21 tháng 06, 202121/06
Thứ 2/3/4/5/6
09:00 - 12:00
Khóa IELTS cơ bản
9 tuần, 27 buổi, 54h
Khóa IELTS cơ bản
9 tuần, 27 buổi, 54h
PRE
PRE
Mất căn bản → 3.0
21 tháng 06, 202121/06
Thứ 2/4/6
19:30 - 21:30
4.0
4.0
2.0 → 4.0
21 tháng 06, 202121/06
Thứ 2/4/6
19:30 - 21:30
21 tháng 06, 202121/06
Full
Thứ 2/4/6
17:30 - 19:30
22 tháng 06, 202122/06
Thứ 3/5/7
17:30 - 19:30
5.0
5.0
4.0 → 5.0
21 tháng 06, 202121/06
Thứ 2/4/6
19:30 - 21:30
21 tháng 06, 202121/06
Full
Thứ 2/4/6
17:30 - 19:30
22 tháng 06, 202122/06
Thứ 3/5/7
17:30 - 19:30
26 tháng 06, 202126/06
Thứ 7/CN
14:00 - 17:00
Khóa IELTS nâng cao
9 tuần, 27 buổi, 54h
Khóa IELTS nâng cao
9 tuần, 27 buổi, 54h
6.0
6.0
5.0 → 6.0
21 tháng 06, 202121/06
Thứ 2/4/6
19:30 - 21:30
21 tháng 06, 202121/06
Full
Thứ 2/4/6
17:30 - 19:30
22 tháng 06, 202122/06
Thứ 3/5/7
17:30 - 19:30
26 tháng 06, 202126/06
Thứ 7/CN
14:00 - 17:00
6.5
6.5
5.5 → 6.5
21 tháng 06, 202121/06
Thứ 2/4/6
19:30 - 21:30
21 tháng 06, 202121/06
Full
Thứ 2/4/6
17:30 - 19:30
22 tháng 06, 202122/06
Thứ 3/5/7
17:30 - 19:30
26 tháng 06, 202126/06
Thứ 7/CN
14:00 - 17:00
7.0
7.0
6.0 → 7.0
21 tháng 06, 202121/06
Thứ 2/4/6
19:30 - 21:30
21 tháng 06, 202121/06
Full
Thứ 2/4/6
17:30 - 19:30
22 tháng 06, 202122/06
Thứ 3/5/7
17:30 - 19:30
26 tháng 06, 202126/06
Thứ 7/CN
14:00 - 17:00