Hỗ học học phí mùa COVID
Còn 0 suất học bổng lên đến 700,000đ
2232 người đang quan tâm khóa học ở DOL
Kết thúc sau:
00
Ngày
00
Giờ
00
Phút
00
Giây

Lịch học của DOL

DOL cập nhật lịch học hàng tháng với rất nhiều thời gian biểu khác nhau. Các Dolbie hãy nhanh tay đăng ký học nhé!
Các khóa
Lớp
Khai giảng
Buổi
Giờ
IELTS Online
9 tuần, 27 buổi, 54h
IELTS Online
9 tuần, 27 buổi, 54h
4.0
4.0 Online
Online
08 tháng 12, 202108/12
Thứ 2/4/6
17:30 - 19:30
18 tháng 12, 202118/12
Thứ 3/5/7
19:30 - 21:30
5.0
5.0 Online
Online
06 tháng 12, 202106/12
Thứ 2/4/6
19:30 - 21:30
11 tháng 12, 202111/12
Thứ 7/CN
14:00 - 17:00
18 tháng 12, 202118/12
Thứ 3/5/7
19:30 - 21:30
6.0
6.0 Online
Online
22 tháng 11, 202122/11
Thứ 2/4/6
17:30 - 19:30
06 tháng 12, 202106/12
Thứ 2/4/6
19:30 - 21:30
11 tháng 12, 202111/12
Thứ 7/CN
14:00 - 17:00
16 tháng 12, 202116/12
Thứ 3/5/7
19:30 - 21:30
7.0
7.0 Online
Online
06 tháng 12, 202106/12
Thứ 2/4/6
17:30 - 19:30
16 tháng 12, 202116/12
Thứ 3/5/7
19:30 - 21:30