Chương trình đóng học phí trước Tết, học IELTS sau tết
Còn 0 suất học bổng lên đến 3,500,000đ
2433 người đang quan tâm khóa học ở DOL
Kết thúc sau:
00
Ngày
00
Giờ
00
Phút
00
Giây

Lịch học của DOL

DOL cập nhật lịch học hàng tháng với rất nhiều thời gian biểu khác nhau. Các Dolbie hãy nhanh tay đăng ký học nhé!
Các khóa
Lớp
Khai giảng
Buổi
Giờ
IELTS Online
9 tuần, 27 buổi, 54h
IELTS Online
9 tuần, 27 buổi, 54h
4.0
4.0 Online
Online
11 tháng 01, 202211/01
Thứ 3/5/7
19:30 - 21:30
07 tháng 02, 202207/02
Thứ 2/4/6
17:30 - 19:30
14 tháng 02, 202214/02
Thứ 2/4/6
19:30 - 21:30
5.0
5.0 Online
Online
08 tháng 01, 202208/01
Thứ 7/CN
14:00 - 17:00
11 tháng 01, 202211/01
Thứ 3/5/7
19:30 - 21:30
07 tháng 02, 202207/02
Thứ 2/4/6
19:30 - 21:30
14 tháng 02, 202214/02
Thứ 3/5/7
17:30 - 19:30
6.0
6.0 Online
Online
08 tháng 01, 202208/01
Thứ 3/5/7
19:30 - 21:30
08 tháng 01, 202208/01
Thứ 7/CN
14:00 - 17:00
07 tháng 02, 202207/02
Thứ 2/4/6
19:30 - 21:30
14 tháng 02, 202214/02
Thứ 3/5/7
17:30 - 19:30
7.0
7.0 Online
Online
08 tháng 01, 202208/01
Thứ 3/5/7
19:30 - 21:30
07 tháng 02, 202207/02
Thứ 2/4/6
17:30 - 19:30
Basic 1 -
Basic 1 - Online
Online
07 tháng 02, 202207/02
Thứ 2/4/6
19:30 - 21:30
Khóa IELTS cấp tốc
8 tuần, 40 buổi, 120h
Khóa IELTS cấp tốc
8 tuần, 40 buổi, 120h
INT0
INT0
2.0 → 5.0
21 tháng 02, 202221/02
Thứ 2/3/4/5/6
09:00 - 12:00
INT1
INT1
4.5 → 6.0
21 tháng 02, 202221/02
Thứ 2/3/4/5/6
09:00 - 12:00
INT2
INT2
5.5 → 7.0
21 tháng 02, 202221/02
Thứ 2/3/4/5/6
09:00 - 12:00
Khóa IELTS cơ bản
9 tuần, 27 buổi, 54h
Khóa IELTS cơ bản
9 tuần, 27 buổi, 54h
4.0
4.0
2.0 → 4.0
21 tháng 02, 202221/02
Thứ 2/4/6
19:30 - 21:30
22 tháng 02, 202222/02
Thứ 3/5/7
17:30 - 19:30
5.0
5.0
4.0 → 5.0
21 tháng 02, 202221/02
Thứ 2/4/6
19:30 - 21:30
22 tháng 02, 202222/02
Thứ 3/5/7
17:30 - 19:30
26 tháng 02, 202226/02
Thứ 7/CN
14:00 - 17:00
28 tháng 02, 202228/02
Thứ 2/4/6
17:30 - 19:30
Khóa IELTS nâng cao
9 tuần, 27 buổi, 54h
Khóa IELTS nâng cao
9 tuần, 27 buổi, 54h
6.0
6.0
5.0 → 6.0
21 tháng 02, 202221/02
Thứ 2/4/6
17:30 - 19:30
22 tháng 02, 202222/02
Thứ 3/5/7
17:30 - 19:30
26 tháng 02, 202226/02
Thứ 7/CN
14:00 - 17:00
28 tháng 02, 202228/02
Thứ 2/4/6
19:30 - 21:30
6.5
6.5
5.5 → 6.5
21 tháng 02, 202221/02
Thứ 2/4/6
17:30 - 19:30
22 tháng 02, 202222/02
Thứ 3/5/7
17:30 - 19:30
26 tháng 02, 202226/02
Thứ 7/CN
14:00 - 17:00
28 tháng 02, 202228/02
Thứ 2/4/6
19:30 - 21:30
7.0
7.0
6.0 → 7.0
21 tháng 02, 202221/02
Thứ 2/4/6
17:30 - 19:30
22 tháng 02, 202222/02
Thứ 3/5/7
17:30 - 19:30
26 tháng 02, 202226/02
Thứ 7/CN
14:00 - 17:00
28 tháng 02, 202228/02
Thứ 2/4/6
19:30 - 21:30
Khóa khác
Khóa khác
Gói xây nền Tiếng Anh
16 tuần, 48 buổi, 96 giờ
Gói xây nền Tiếng Anh
16 tuần, 48 buổi, 96 giờ
English 101
English 101
Mất Căn bản → Vững Căn bản
07 tháng 03, 202207/03
Thứ 2/4/6
19:30 - 21:30
Khóa Giao Tiếp Cơ bản
Khóa Giao Tiếp Cơ bản