Siêu ưu đãi IELTS cuối năm - Duy nhất dịp TẾT

Khóa IELTS/SAT còn 36 suất học bổng lên đến 24,000,000đ
Khóa TOEIC còn 12 suất học bổng lên đến 5,000,000đ
6102 người đang quan tâm khóa học ở DOL
*Ưu đãi chỉ áp dụng khi đăng ký lộ trình
Kết thúc sau:
12
Ngày
06
Giờ
50
Phút
04
Giây

Lịch học của DOL

Tất cả các khóa học ở DOL đều được đảm bảo đầu ra.

Bạn có thể tìm kiếm lịch học theo khóa học và trung tâm mong muốn.

Khóa:

IELTS

Trung tâm:

Quận 10
Các khóa
Lớp
Khai giảng
Buổi
Giờ
Trung tâm

IELTS Online

9 tuần, 27 buổi, 54h

IELTS Online

9 tuần, 27 buổi, 54h
4.0+ Onl
4.0+ Onl
12 tháng 02, 202312/02
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
5.0+ Onl
5.0+ Onl
04 tháng 02, 202304/02
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
6.0+ Onl
6.0+ Onl
11 tháng 02, 202311/02
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
7.0+ Onl
7.0+ Onl
11 tháng 02, 202311/02
Thứ 7/CN
14:00 -17:00

Khóa IELTS cơ bản

9 tuần, 27 buổi, 54h

Khóa IELTS cơ bản

9 tuần, 27 buổi, 54h
PRE
PRE
11 tháng 02, 202311/02
Thứ 7/CN
09:00 -12:00
14 tháng 02, 202314/02
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
21 tháng 02, 202321/02
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
4.0+
4.0+
30 tháng 01, 202330/01
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
31 tháng 01, 202331/01
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
06 tháng 02, 202306/02
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
06 tháng 02, 202306/02
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
06 tháng 02, 202306/02
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
06 tháng 02, 202306/02
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
07 tháng 02, 202307/02
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
09 tháng 02, 202309/02
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
11 tháng 02, 202311/02
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
13 tháng 02, 202313/02
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
14 tháng 02, 202314/02
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
14 tháng 02, 202314/02
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
18 tháng 02, 202318/02
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
21 tháng 02, 202321/02
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
5.0+
5.0+
31 tháng 01, 202331/01
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
06 tháng 02, 202306/02
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
06 tháng 02, 202306/02
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
06 tháng 02, 202306/02
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
06 tháng 02, 202306/02
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
06 tháng 02, 202306/02
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
07 tháng 02, 202307/02
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
07 tháng 02, 202307/02
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
07 tháng 02, 202307/02
Thứ 3/5/7
17:30 -17:30
07 tháng 02, 202307/02
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
11 tháng 02, 202311/02
Thứ 7/CN
09:00 -12:00
13 tháng 02, 202313/02
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
18 tháng 02, 202318/02
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
21 tháng 02, 202321/02
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30

Khóa IELTS cấp tốc

8 tuần, 40 buổi, 120h

Khóa IELTS cấp tốc

8 tuần, 40 buổi, 120h
INT0
INT0
06 tháng 02, 202306/02
Thứ 2/3/4/5/6
09:00 -12:00
INT1
INT1
06 tháng 02, 202306/02
Thứ 2/3/4/5/6
09:00 -12:00
INT2
INT2
06 tháng 02, 202306/02
Thứ 2/3/4/5/6
09:00 -12:00

Khóa IELTS nâng cao

9 tuần, 27 buổi, 54h

Khóa IELTS nâng cao

9 tuần, 27 buổi, 54h
W/S 8.0+
W/S 8.0+
04 tháng 02, 202304/02
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
6.5+
6.5+
04 tháng 02, 202304/02
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
06 tháng 02, 202306/02
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
07 tháng 02, 202307/02
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
11 tháng 02, 202311/02
Thứ 7/CN
09:00 -12:00
14 tháng 02, 202314/02
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
20 tháng 02, 202320/02
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
6.0+
6.0+
06 tháng 02, 202306/02
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
06 tháng 02, 202306/02
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
06 tháng 02, 202306/02
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
06 tháng 02, 202306/02
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
07 tháng 02, 202307/02
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
07 tháng 02, 202307/02
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
07 tháng 02, 202307/02
Thứ 3/5/7
17:30 -17:30
08 tháng 02, 202308/02
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
08 tháng 02, 202308/02
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
14 tháng 02, 202314/02
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
14 tháng 02, 202314/02
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
15 tháng 02, 202315/02
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
18 tháng 02, 202318/02
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
7.0+
7.0+
04 tháng 02, 202304/02
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
06 tháng 02, 202306/02
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
07 tháng 02, 202307/02
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
11 tháng 02, 202311/02
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
11 tháng 02, 202311/02
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
13 tháng 02, 202313/02
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
13 tháng 02, 202313/02
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
13 tháng 02, 202313/02
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
13 tháng 02, 202313/02
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
14 tháng 02, 202314/02
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
14 tháng 02, 202314/02
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
18 tháng 02, 202318/02
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30

Khóa TOEIC

24 buổi, 36 giờ

Khóa TOEIC

24 buổi, 36 giờ
TOEIC 550+
TOEIC 550+
31 tháng 01, 202331/01
Thứ 3/5/7
19:30 -21:00
11 tháng 02, 202311/02
Thứ 7/CN
08:00 -10:00
13 tháng 02, 202313/02
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
TOEIC 750+
TOEIC 750+
12 tháng 02, 202312/02
Thứ 7/CN
10:00 -11:30
13 tháng 02, 202313/02
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
13 tháng 02, 202313/02
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30

Tiếng Anh Giao Tiếp

8 tuần, 16 buổi, 32 giờ

Tiếng Anh Giao Tiếp

8 tuần, 16 buổi, 32 giờ
Talk 101
Talk 101
11 tháng 02, 202311/02
Thứ 7/CN
14:00 -16:00
PRONUN
PRONUN
11 tháng 02, 202311/02
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
20 tháng 02, 202320/02
Thứ 2/4
19:30 -21:30
04 tháng 03, 202304/03
Thứ 7/CN
09:00 -11:00

Lịch học theo cơ sở

Hiện DOL đang có mặt ở 7 quận tại TP.HCM, 1 cơ sở ở Hà Nội, và nền tảng Online Zoom.

Quận 10

Cơ sở 3 tháng 2, Quận 10

Hẻm 458/14, 3 Tháng 2, P12, Q. 10

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Tân Bình

Cơ sở Samikura Cộng Hòa, Tân Bình

Samikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Bình Thạnh

Cơ sở Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh

302 Nguyễn Văn Đậu, P11, Q.Bình Thạnh

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Quận 4

Cơ sở Khánh Hội, Quận 4

219 Khánh Hội, P3, Q.4

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Gò Vấp

Cơ sở City Land Park Hills, Gò Vấp

22 Đường số 3, City Land Park Hills, P.10, Q.Gò Vấp

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Thủ Đức - Quận 9

Cơ sở Thủ Đức - Quận 9

Tầng 4 - 25B Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Quận 6

Cơ sở Quận 6

16 Đường số 3, P.11, Q.6

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Online

Online Zoom

1800 96 96 39

Lịch học của DOL theo chương trình

DOL chuyên cung cấp các khóa học IELTS/ TOEIC/SAT/ TAGT tư duy & thông minh & hiệu quả gấp đôi.

IELTS

Khóa IELTS

 • IELTS cơ bản

 • IELTS nâng cao

 • IELTS cấp tốc

TOEIC

Khóa TOEIC

 • TOEIC aim 550+

 • TOEIC aim 750+

SAT

Khóa SAT

 • SAT foundation

 • SAT intermediate

 • SAT advanced

 • SAT super scorer

TATQ

Tiếng Anh Tổng Quát

 • Khóa phát âm giọng Mỹ

 • Khóa giao tiếp cơ bản

 • Khóa xây nền Tiếng Anh

Tại sao phải đến DOL học ?

Hệ phương pháp
Linearthinking

 • Học Tiếng Anh Tư Duy, thông minh

 • Điểm cao, rút ngắn 1/2 thời gian

 • Ứng dụng tốt trong trường và giao tiếp

Giáo viên tận tâm

 • Giáo viên khả năng sư phạm cao

 • Tận tâm với học viên

 • Profile tốt, điểm 8.0 8.5 9.0

Nền tảng công nghệ

 • Độc quyền, chưa có trên thị trường

 • Mượt, và nội dung xịn

 • Chứa tất cả tính năng học viên cần