Học Tiếng Anh với Linearthinking
Hệ Phương pháp Tiếng Anh Tư duy
dành cho người Việt

Chương trình học IELTS PRE IELTS 4.0 5.0 6.0 6.5 7.0 IELTS Writing Aim 7.5 Intensive 0 Intensive 1 Intensive 2 IELTS Online mùa Corona

Đối tượng
Những bạn có căn bản yếu hoặc mất căn bản
Cách tiếp cận
Khoá học sử dụng phương pháp đặc biệt giúp các bạn thay đổi tư duy sử dụng ngôn ngữ, lấy lại nền tảng tiếng Anh căn bản, bỏ lối suy nghĩ đọc, viết và nói dịch. Sau khoá học này, các bạn sẽ nói và viết được câu đơn thành thạo và lưu loát, cũng như đọc hiểu nhanh và chính xác nội dung của 1 đoạn văn ngắn.
Khai giảng & Thời lượng
48 giờ / 24 buổi / 8 tuần Khai giảng hàng tháng
Mục tiêu đầu ra
4.0
2.04.0+

Chương trình học lớp IELTS 4.0

Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
Reading
 • Sai lầm trong phương pháp đọc dịch
 • Cách đọc hiểu câu nhanh & đúng nhờ vào Linearthinking

Listening

Bài kiểm tra thử (mocktest)

Writing
 • Sai lầm trong phương pháp học Writing cũ
 • Cách tiếp cận Writing đúng
 • Cách viết câu luôn đúng"

Speaking
 • Thay đổi thói quen nói cũ (dịch từ Việt sang Anh)
 • Cách nói 1 câu nhanh
 • Cách luyện nói ở nhà

Reading
 • Các câu trúc câu cơ bản và quan trọng trong bài đọc
 • Luyện tập đọc hiểu nhanh theo phương pháp Linearthinking

Listening
 • Lý do nghe hoài không tiến bộ
 • Giới thiệu bản chất của việc nghe và cách học nghe hiệu quả
 • Học nghe: Name & Places

Writing
 • Cách tự kiểm tra độ chính xác của câu viết
 • Điểm ngữ pháp: verb patterns

Speaking
 • Diễn đạt nhanh ý khi nói về lợi thế của 1 sự vật, 1 việc
 • Chủ đề: Shopping & Watching TV"

Reading
 • Luyện tập đọc hiểu nhanh theo phương pháp Linearthinking
 • Cách tiếp cận dạng câu hỏi True/False/Not Given

Listening
 • Học nghe: Number

Writing
 • Cách viết 1 đoạn nhanh và đúng
 • Cách tự kiểm tra lại đoạn viết
 • Điểm ngữ pháp: S-V agreement

Speaking
 • Diễn đạt nhanh ý khi đưa ra cảm nghĩ và nhận xét.
 • Chủ đề: Health & Food

Reading
 • Cách đoán nghĩa của từ với phương pháp Linearthinking
 • Luyện tập đọc hiểu nhanh theo phương pháp Linearthinking
 • Ôn tập dạng True/False/Not Given

Listening
 • Học nghe: Money

Writing
 • Điểm ngữ pháp: Tense
 • Cách dùng Tense đúng trong các bối cảnh khác nhau

Speaking
 • Ôn tập từ vựng cho 2 chủ đề đã học
 • Chủ đề mới: Work/Study & Dream

Reading
 • Luyện tập đọc hiểu nhanh theo phương pháp Linearthinking
 • Cách tiếp cận dạng câu hỏi Gap-fill

Listening
 • Học nghe: Time

Writing
 • Điểm ngữ pháp: Comparison & ranking
 • Cách áp dụng Comparison & ranking trong bài viết Writing task 1

Speaking
 • Ôn tập
 • Cải thiện câu trả lời sử dụng markers
 • Chủ đề: Relationship & Online dating

Reading
 • Luyện tập đọc hiểu nhanh theo phương pháp Linearthinking
 • Cách tiếp cận dạng câu hỏi Multiple Choice

Listening
 • Học nghe: Day & Date

Writing
 • Điểm ngữ pháp: Preposition
 • Cách dùng Preposition trong bài viết về một chuyến đi
 • Làm quen với dạng bài viết Problems-Solutions

Speaking
 • Ôn tập markers
 • Nâng cấp câu bằng các tools: Why/ How/ What
 • Chủ đề: Traveling

Reading
 • Luyện tập đọc hiểu nhanh theo phương pháp Linearthinking
 • Ôn tập lại dạng Gap-fill và Multiple Choice

Listening
 • Cách tiếp cận dạng câu hỏi Note/ Sentence completion

Writing
 • Điểm ngữ pháp: Passive voice
 • Cách dùng Passive voice viết bài tự nhiên và liên kết hơn
 • Cách phát triển ý cho bài viết

Speaking
 • Nâng cấp câu bằng các tools: Why/ What/ When/ How/ Where
 • Chủ đề: Sports

Reading
 • Luyện tập đọc hiểu nhanh theo phương pháp Linearthinking
 • Ôn tập lại các dạng câu hỏi đã học
 • Bài kiểm tra cuối khóa

Listening
 • Cách tiếp cận dạng câu hỏi Multiple Choice
 • Bài kiểm tra cuối kì

Writing
 • Ôn lại các điểm ngữ pháp
 • Bài kiểm tra cuối khóa

Speaking
 • Ôn tập nâng cấp câu bằng các tools: Why/ What/ When/ How/ Where
 • Cách học từ vựng cho Speaking
 • Chủ đề: Social network

Giáo viên các lớp IELTS 4.0

Youtuber 8.0 IELTS
Trần Lan Hương
Youtuber 8.0 IELTS
9.0 IELTS Speaking Tiktoker
Dương Thiện Trung (Tory)
8.0 IELTS Overall - 9.0 Speaking

Những review “tám cây số” của Dolbies

Bảng vàng thành tích của Dolbies

Trong suốt hơn 3 năm hoạt động, DOL và đội ngũ của mình đã giúp 1 bạn đạt 8.5, 4 bạn 8.0, 40 bạn 7.5 và trên 100 bạn đạt 7.0, cùng rất nhiều bạn trên 6.5. DOL thấy bản thân mình rất may mắn, rất hạnh phúc vì được đồng hành cùng các bạn đạt được những kết quả đáng tự hào trên.