Học Tiếng Anh với Linearthinking
Hệ Phương pháp Tiếng Anh Tư duy
dành cho người Việt

Chương trình học IELTS PRE IELTS 4.0 5.0 6.0 6.5 7.0 IELTS Writing Aim 7.5 Intensive 0 Intensive 1 Intensive 2 IELTS Online mùa Corona

Đối tượng
Những bạn đã biết cơ bản về tiếng Anh nhưng khi áp dụng vẫn sai những lỗi cơ bản, vốn từ vựng hạn chế.
Cách tiếp cận
Khoá học sử dụng phương pháp Linearthinking giúp các bạn thay đổi tư duy sử dụng ngôn ngữ, bỏ lối suy nghĩ đọc, viết và nói dịch. Đồng thời giúp các bạn có thể phát triển và sắp xếp ý logic cho bài nói và viết. Sau khoá học này, các bạn sẽ có thể tự phát triển câu trả lời trong bài nói và viết 1 bài essay thành thạo, cũng như đọc hiểu nhanh và chính xác nội dung của 1 đoạn văn dài.
Khai giảng & Thời lượng
48 giờ / 24 buổi / 8 tuần Khai giảng hàng tháng
Mục tiêu đầu ra
5.0
4.05.0+

Chương trình học lớp IELTS 5.0

Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
Reading
 • Sai lầm trong phương pháp đọc truyền thống
 • Cách đọc hiểu câu nhanh & nắm được ý chính của bài với Linearthinking

Listening
Writing
 • Sai lầm trong cách viết dịch từ tiếng Việt sang Anh
 • Cách viết câu luôn đúng
 • Cách học vocab hiệu quả cho mục đích viết

Speaking
 • Thay đổi thói quen nói cũ (dịch từ Việt sang Anh)
 • Giới thiệu phương pháp nói mới với Linearthinking
 • Tổng quan chương trình IELTS Speaking
 • Cách luyện nói ở nhà

Reading
 • Luyện tập đọc hiểu nhanh 1 câu theo phương pháp Linearthinking

Listening
 • Lý do nghe hoài không tiến bộ
 • Giới thiệu bản chất của việc nghe và cách học nghe hiệu quả
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Note completion"

Writing
 • Cách tự kiểm tra độ chính xác của câu viết
 • Cách nâng cấp câu viết
 • Cách liên kết 2 câu trong 1 ý không cần dùng từ nối

Speaking
 • Cách nói nhanh 1 câu nhờ vào những verb patterns thông dụng trong Nói
 • Tìm hiểu Part 1 trong IELTS Speaking
 • Chủ đề: Technology & Online dating

Reading
 • Luyện tập đọc nắm ý chính của đoạn nhờ đọc connection theo phương pháp Linearthinking
 • Học cách tiếp cận dạng Matching Heading

Listening
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Flow chart

Writing
 • Tổng quan Writing Task 2
 • Cách nghĩ và phát triển ý tưởng với Linearthinking
 • Học cách lên dàn ý cho dạng Advantage/ Disadvantage

Speaking
 • Cách phát triển ý nhanh và logic với Linearthinking
 • Chủ đề: Work & Study

Reading
 • Luyện tập đọc theo phương pháp Linearthinking
 • Cách học và nhớ từ hiệu quả

Listening
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Multiple choice

Writing
 • Áp dụng Linearthinking để generate & develop ideas
 • Cách lên dàn ý cho dạng Problems/Solutions
 • Cách liên kết các ý lại với nhau một cách tự nhiên

Speaking
 • Luyện tập phát triển ý nhanh và logic với Linearthinking
 • Chủ đề: Study Abroad

Reading
 • Luyện tập đọc theo phương pháp Linearthinking
 • Học cách tiếp cận dạng True/False/Not Given

Listening
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Gap fill, Short answers

Writing
 • Củng cố kiến thức về Writing Task 2
 • Cách paraphrase nhanh và đúng để viết Introduction
 • Các lỗi thường gặp khi viết bài essay

Speaking
 • Ôn tập phát triển ý trong bài Nói
 • Cách nâng cấp câu trả lời với markers
 • Chủ đề: Daily routine

Reading
 • Luyện tập đọc theo phương pháp Linearthinking
 • Học cách tiếp cận dạng Gapfilling
 • Học cách tiếp cận dạng Multiple Choice

Listening
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Map

Writing
 • Học cách triển khai ý cho Writing Task 1
 • Đọc hiểu biểu đồ hình tròn (Pie chart)
 • Học các từ vựng để viết bài Pie chart

Speaking
 • Cách nâng cấp câu trả lời với W-H tools
 • Tìm hiểu Part 3 trong IELTS Speaking
 • Chủ đề: Shopping

Reading
 • Luyện tập đọc theo phương pháp Linearthinking
 • Học cách tiếp cận dạng Matching information

Listening
 • Luyện tập dạng Gap fill and Multiple choice

Writing
 • Đọc hiểu biểu đồ hình cột (Bar chart)
 • Học cách đưa số liệu
 • Học các cấu trúc câu, từ vựng để so sánh"

Speaking
 • Luyện tập cách nâng cấp câu trả lời với W-H tools
 • Chủ đề: City & Countryside

Reading
 • Ôn tập
 • Bài thi cuối khóa

Listening
 • Cách phân biệt những từ gần âm

Writing
 • Đọc hiểu biểu đồ đường (Line graph)
 • Cách sử dụng cấu trúc câu, từ vựng thể hiện xu hướng
 • Cách viết Introduction và Overview cho Writing Task 1 "

Speaking
 • Luyện tập cách cụ thể câu trả lời với W-H tools
 • Tìm hiểu về Part 2 trong IELTS Speaking
 • Chủ đề: Travel

Giáo viên các lớp IELTS 5.0

8.0 IELTS Overall
Từ Kim Loan
8.0 IELTS Overall
9.0 IELTS Speaking Tiktoker
Dương Thiện Trung (Tory)
8.0 IELTS Overall - 9.0 Speaking

Những review “tám cây số” của Dolbies

Bảng vàng thành tích của Dolbies

Trong suốt hơn 3 năm hoạt động, DOL và đội ngũ của mình đã giúp 1 bạn đạt 8.5, 4 bạn 8.0, 40 bạn 7.5 và trên 100 bạn đạt 7.0, cùng rất nhiều bạn trên 6.5. DOL thấy bản thân mình rất may mắn, rất hạnh phúc vì được đồng hành cùng các bạn đạt được những kết quả đáng tự hào trên.