Học Tiếng Anh với Linearthinking
Hệ Phương pháp Tiếng Anh Tư duy
dành cho người Việt

Chương trình học IELTS PRE IELTS 4.0 5.0 6.0 6.5 7.0 IELTS Writing Aim 7.5 Intensive 0 Intensive 1 Intensive 2 IELTS Online mùa Corona

Đối tượng
- yếu căn bản về ngữ pháp, cấu trúc câu - cần cải thiện band điểm nhanh nhất trong thời gian ngắn - có thể dành toàn bộ thời gian và thật sự nghiêm túc trong việc học tiếng Anh"
Cách tiếp cận
Khoá học cung cấp cho các bạn vốn từ vựng và collocations cơ bản và cần thiết cho 4 kỹ năng - Nghe, Nói, Đọc, Viết. Sử dụng phương pháp đặc biệt, khoá học giúp các bạn thay đổi tư duy sử dụng ngôn ngữ, lấy lại nền tảng tiếng Anh căn bản, bỏ lối suy nghĩ đọc, viết và nói dịch. Sau khoá học này, các bạn sẽ nói và viết được câu đúng và 1 bài văn thành thạo và lưu loát, cũng như đọc hiểu nhanh và chính xác nội dung của 1 đoạn văn ở những chủ đề quen thuộc."
Khai giảng & Thời lượng
120 giờ / 40 buổi / 8 tuần Khai giảng hàng tháng
Mục tiêu đầu ra
5.0
2.05.0+

Chương trình học lớp IELTS Intensive 0

Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
Reading
 • Sai lầm trong phương pháp đọc dịch
 • Cách đọc hiểu câu nhanh & đúng nhờ vào Linearthinking
 • Các câu trúc câu cơ bản và quan trọng trong bài đọc
 • Luyện tập đọc hiểu câu nhanh theo Linearthinking
 • Cách tra và học từ vựng hiệu quả trong bài đọc
 • Cách tiếp cận dạng câu hỏi Gap-fill questions
 • Tận dụng cấu trúc câu trong bài đọc cho bài viết

Listening
 • Lý do nghe hoài không tiến bộ
 • Giới thiệu bản chất của việc nghe và cách học nghe hiệu quả
 • Cách tự tập Listening ở nhà
 • Bài kiểm tra thử (mock test)
 • Học nghe: Name & Places

Writing
 • Sai lầm trong phương pháp học Writing cũ
 • Cách tiếp cận Writing đúng
 • Cách viết câu luôn đúng
 • Cách học 1 từ mới hiệu quả cho mục đích viết"
 • Cách tự kiểm tra độ chính xác của câu viết
 • Điểm ngữ pháp: verb patterns

Speaking
 • Thay đổi thói quen Nói dịch từ Việt sang Anh
 • Cách nói một câu lưu loát
 • Cách tự tập nói ở nhà
 • Chủ đề: Shopping & Watching TV
 • Luyện tập nói lưu loát 1 câu
 • Diễn đạt nhanh ý khi nói về sở thích cá nhân với các verb patterns thông dụng
 • Chủ đề: Hobbies & Interest
 • Học cách phát âm các nguyên âm cơ bản

Reading
 • Áp dụng Linearthinking vào đọc hiểu 2 đoạn văn ngắn
 • Cách nhớ từ vựng hiệu quả
 • Cách tiếp cận dạng câu hỏi Multiple Choice
 • Làm bài test từ vựng đã học
 • Tận dụng cấu trúc câu trong bài đọc cho bài viết
 • Áp dụng Linearthinking vào đọc hiểu 2 đoạn văn ngắn
 • Cách tiếp cận dạng câu hỏi T/F/NG
 • Làm bài test từ vựng đã học
 • Tận dụng cấu trúc câu trong bài đọc cho bài viết

Listening
 • Học nghe: Number
 • Học nghe: Money

Writing
 • Cách viết 1 đoạn nhanh và đúng
 • Cách tự kiểm tra lại độ chính xác của đoạn viết
 • Làm quen với dạng bài Advantage & Disadvantage trong Writing task 2
 • Ngữ pháp thực tiễn:
  • S-V agreement
  • Tense & cách dùng tense đúng trong mọi context"
 • Viết đoạn văn ngắn
 • Làm quen với dạng Problem/ Cause/ Solution
 • Ngữ pháp thực tiễn:
  • Articles
  • Preposition & cách dùng trong bài viết về một hành trình

Speaking
 • Luyện tập nói lưu loát 1 câu
 • Diễn đạt nhanh ý khi nói về lợi thế của 1 sự vật sự việc với các verb patterns thông dụng
 • Chủ đề: Internet & social media
 • Học cách phát âm các nguyên âm cơ bản (cont.)
 • Luyện tập nói lưu loát 1 câu
 • Diễn đạt nhanh ý khi đưa ra cảm nghĩ và nhận xét với các verb patterns thông dụng.
 • Chủ đề: books and movies
 • Học cách phát âm các nguyên âm cơ bản (cont.)

Reading
 • Áp dụng Linearthinking vào đọc hiểu 2 đoạn văn ngắn
 • Ôn tập dạng câu hỏi T/F/NG + Gapfill
 • Làm bài test từ vựng đã học
 • Tận dụng cấu trúc câu trong bài đọc cho bài viết
 • Áp dụng Linearthinking vào đọc hiểu 2 đoạn văn dài
 • Ôn tập dạng câu hỏi T/F/NG + Gapfill
 • Làm bài test từ vựng đã học
 • Tận dụng cấu trúc câu trong bài đọc cho bài viết

Listening
 • Học nghe: Date
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Gapfill

Writing
 • Triển khai ý tưởng cho bài viết Writing task 2 với Linearthinking
 • Ngữ pháp thực tiễn:
  • Passive voice & cách dùng để bài viết tự nhiên và liên kết hơn
  • Comparison & ranking & áp dụng trong bài viết Writing task 1
 • Cách liên kết 2 câu trong 1 ý không cần dùng từ nối
 • Luyện viết đoạn văn ngắn
 • Học collocations các topic phổ biến trong Writing

Speaking
 • Luyện tập nói lưu loát 1 câu
 • Diễn đạt nhanh ý khi nói về cơ hội trong tương lai
 • Chủ đề: study abroad
 • Học cách phát âm các nguyên âm cơ bản (cont.)
 • Ôn tập
 • Chủ đề: Travelling

Reading
 • Áp dụng Linearthinking vào đọc hiểu 2 đoạn văn dài
 • Phân biệt được sự khác nhau giữa T/F/NG và Y/N/NG
 • Làm bài test từ vựng đã học
 • Tận dụng cấu trúc câu trong bài đọc cho bài viết
 • Luyện tập đọc nắm ý chính của đoạn nhờ đọc connection theo phương pháp Linearthinking
 • Học cách tiếp cận dạng Matching heading & Matching names
 • Làm bài test từ vựng đã học
 • Tận dụng cấu trúc câu trong bài đọc cho bài viết

Listening
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Multiple choice
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Note completion

Writing
 • Tổng quan Writing Task 2
 • Cách nghĩ và phát triển ý tưởng với Linearthinking
 • Dàn ý chung cho bài văn Writing task 2
 • Cách viết bài Advantage/ Disadvantage
 • Luyện tập nghĩ và phát triển ý tưởng với Linearthinking
 • Cách paraphrase hiệu quả không cần dùng synonyms
 • Học collocations các topic phổ biến trong Writing

Speaking
 • Cách khai triển ý để nâng cấp câu trả lời
 • Chủ đề: work & study"
 • Cách khai triển ý để nâng cấp câu trả lời
 • Chủ đề: Food

Reading
 • Luyện tập đọc theo phương pháp Linearthinking
 • Ôn tập dạng câu hỏi Matching heading & Matching names
 • Làm bài test từ vựng đã học
 • Tận dụng cấu trúc câu trong bài đọc cho bài viết

Listening
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Flowchart
 • Ôn luyện các dạng câu hỏi đã học

Writing
 • Các lỗi sai thường gặp trong bài viết
 • Biết cách tự sửa bài essay
 • Học collocations các topic phổ biến trong Writing

Speaking
 • Cách khai triển ý để nâng cấp câu trả lời
 • Chủ đề: sports
 • Ôn luyện cách nâng cấp câu trả lời
 • Chủ đề: shopping

Reading
 • Luyện tập dùng Linearthinking để đọc hiểu các đoạn văn dài
 • Học cách tiếp cận dạng Matching information
 • Ôn các dạng câu hỏi detail
 • Làm bài test từ vựng đã học
 • Tận dụng cấu trúc câu trong bài đọc cho bài viết

Listening
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Summary Completion
 • Cách xử lý dạng câu hỏi trong phần Map

Writing
 • Luyện tập nghĩ và phát triển ý tưởng với Linearthinking trong dạng đề Problems & solutions
 • Cách đưa solutions hợp lý và nhanh chóng
 • Cách viết bài Problems & solutions
 • Học collocations các topic phổ biến trong Writing

Speaking
 • Ôn tập các kiến thức đã học:
  • Nói 1 câu nhanh & lưu loát
  • Biết cách nâng cấp câu
 • Chủ đề: daily routine"
 • Cải thiện câu trả lời sử dụng markers
 • Cách phát triển ý nhanh và logic với Linearthinking
 • Chủ đề: technology

Reading
 • Luyện tập dùng Linearthinking để đọc hiểu các đoạn văn dài
 • Ôn các dạng câu hỏi hỏi main idea
 • Làm bài test từ vựng đã học

Listening
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Gapfill & Multiple choice
 • Cách phân biệt những từ gần âm

Writing
 • Luyện tập nghĩ và phát triển ý tưởng với Linearthinking trong dạng đề Causes & solutions
 • Cách viết bài Causes & solutions
 • Học collocations các topic phổ biến trong Writing

Speaking
 • Ôn tập phát triển ý trong bài Nói
 • Chủ đề: health

Reading
 • Luyện tập dùng Linearthinking để đọc hiểu các đoạn văn dài
 • Ôn các dạng câu hỏi IELTS Reading
 • Làm bài test từ vựng đã học
 • Nhận đánh giá về điểm yếu/ mạnh trong Reading từ giáo viên
 • Nắm được cách khắc phục điểm yếu và định hướng cách học sau khi hết khoá

Listening
 • Ôn tập: section 1+2
 • Ôn tập: section 3+4

Writing
 • Ôn tập các kiến thức đã học
 • Nhận đánh giá về điểm yếu/ mạnh trong Reading từ giáo viên
 • Nắm được cách khắc phục điểm yếu và định hướng cách học sau khi hết khoá

Speaking
 • Ôn tập phát triển ý trong bài Nói
 • Chủ đề: transportation
 • Ôn tập

Giáo viên các lớp IELTS Intensive 0

Youtuber 8.0 IELTS
Trần Lan Hương
Youtuber 8.0 IELTS
9.0 IELTS Speaking Tiktoker
Dương Thiện Trung (Tory)
8.0 IELTS Overall - 9.0 Speaking

Những review “tám cây số” của Dolbies

Bảng vàng thành tích của Dolbies

Trong suốt hơn 3 năm hoạt động, DOL và đội ngũ của mình đã giúp 1 bạn đạt 8.5, 4 bạn 8.0, 40 bạn 7.5 và trên 100 bạn đạt 7.0, cùng rất nhiều bạn trên 6.5. DOL thấy bản thân mình rất may mắn, rất hạnh phúc vì được đồng hành cùng các bạn đạt được những kết quả đáng tự hào trên.