Điểm & Review

DOL SuperLMS

Linear-thinking

👋 Nhắn cho DOL để được test đầu vào IELTS miễn phí nhé!

Đảm bảo đầu ra

Đây là 1 khái niệm mà nhiều học viên đang bị dẫn dắt dẫn đến 1 số hiểu lầm rất nghiêm trọng:
DOL thì ✊
Thứ nhất, đảm bảo đầu ra phải là đảm bảo chất lượng giảng dạy để tất cả học viên của khóa học đều đạt được mục tiêu đầu ra chứ không phải là học đi học lại đến khi nào đạt được đầu ra thì thôi.
Thứ hai, đảm bảo đầu ra phải đúng với khả năng đầu vào của từng học viên, không phải hạ thấp đầu vào học hết khóa đạt đầu ra đúng bằng đầu vào là đảm bảo đầu ra.
Thường thì 🤡
Đảm bảo đầu ra kiểu dạy đại, rồi cho học đến khi nào đạt đầu ra thì thôi. Có học lại kiểu này cũng chán, mất thời gian, và không mang lại gì.
Vì vậy, tại DOL không có chính sách đảm bảo đầu ra kiểu học đến khi nào đạt đầu ra thì thôi.
DOL tin tưởng với Linearthinking và trải nghiệm học tập ở DOL, các học viên học tập nghiêm túc chắc chắn sẽ đạt đầu ra.
Tuy nhiên, trong trường hợp một số bạn không may mắn khi đi thi thật do tâm lý, DOL có chính sách hỗ trợ sau khóa học cho các bạn bằng cách:
Cùng học viên tìm nguyên nhân và đưa ra giải pháp riêng cho từng bạn.
Học lại miễn phí đến khi đạt kết quả

So sánh

DOL IELTS Đình Lực vs. Các trung tâm Tiếng Anh vs. Các giáo viên dạy tại nhà
Phương pháp
DOL English
Trung tâm lớn
GV tại nhà
Có bằng sở hữu trí tuệ
Thiết kế riêng cho người Việt
Tư duy thông minh
Ứng dụng được cho giao tiếp
Ứng dụng được cho học thuật
Mở rộng critical thinking
Học 1 được 4
Giáo viên
DOL English
Trung tâm lớn
GV tại nhà
Khả năng tiếng Anh tốt
Khả năng sư phạm tốt
Có kinh nghiệm
Được đào tạo Linearthinking
Quan tâm học viên
Lộ trình
DOL English
Trung tâm lớn
GV tại nhà
Thời gian tăng điểm
Nhanh
Lâu
Công khai chi tiết lộ trình
Hiệu quả
Đảm bảo
Môi trường học tập
DOL English
Trung tâm lớn
GV tại nhà
Cơ sở vật chất
Không khí học tập
Hỗ trợ ngoài giờ học
Hỗ trợ trước khi thi
Sửa bài Nói/Viết
DOL English
Trung tâm lớn
GV tại nhà
Bài sửa chi tiết
Nhận xét bằng audio
Hệ thống lưu trữ
Ứng dụng công nghệ
DOL English
Trung tâm lớn
GV tại nhà
Kho Online Test
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Cá nhân hóa luyện tập
Kho Từ vựng