Học Tiếng Anh với Linearthinking
Hệ Phương pháp Tiếng Anh Tư duy
dành cho người Việt

Chương trình học IELTS PRE IELTS 4.0 5.0 6.0 6.5 7.0 IELTS Writing Aim 7.5 Intensive 0 Intensive 1 Intensive 2 IELTS Online mùa Corona

Đối tượng
Những bạn đã nắm được từ vựng và cấu trúc tiếng Anh cơ bản nhưng chưa biết cách áp dụng sao cho tự nhiên, vốn từ vựng theo chủ đề và collocations còn hạn chế.
Cách tiếp cận
Khoá học sẽ cho bạn 1 cách tiếp cận mới về cách học và dùng collocations đúng trong bài Viết, thay đổi tư duy tiếp cận các dạng đề, cũng như cách nghĩ ý và phát triển ý trong Viết và Nói. Đồng thời, các bạn sẽ học cách dùng phương pháp Linearthinking trong việc đọc hiểu dù vốn từ vựng còn hạn chế.
Khai giảng & Thời lượng
48 giờ / 24 buổi / 8 tuần Khai giảng hàng tháng
Mục tiêu đầu ra
6.0
5.06.0+

Chương trình học lớp IELTS 6.0

Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
Reading
 • Sai lầm trong Skim/ scan và các phương pháp đọc truyền thống
 • Cách đọc hiểu câu nhanh & nắm được ý chính của bài với Linearthinking

Listening

Writing
 • Sai lầm trong cách viết cũ
 • Cách viết câu luôn đúng
 • Cách tra từ để học vocab hiệu quả cho Writing

Speaking
 • Thay đổi thói quen nói cũ (dịch từ Việt sang Anh)
 • Cách phát triển ý nhanh và logic với Linearthinking
 • Tổng quan chương trình IELTS Speaking
 • Cách luyện nói ở nhà

Reading
 • Luyện tập đọc hiểu đúng, nhanh, không phụ thuộc từ vựng với Linearthinking
 • Các cấu trúc câu phức & ghép thường gặp trong bài Reading"

Listening
 • Lý do nghe hoài không tiến bộ
 • Giới thiệu bản chất của việc nghe và cách học nghe hiệu quả
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Table/ Form Completion

Writing
 • Cách nâng cấp câu
 • Cách viết và liên kết 2 câu một cách tự nhiên không cần dùng linking words

Speaking
 • Luyện phát triển ý nhanh và logic với Linearthinking trong Speaking Part 1
 • Cách làm cho câu trả lời tự nhiên

Reading
 • Luyện tập đọc hiểu với Linearthinking
 • Cách tiếp cận dạng True/False/Not Given + Gapfill

Listening
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Map

Writing
 • Cách nghĩ và phát triển ý tưởng với Linearthinking
 • Cách viết dạng Advantages and disadvantages

Speaking
 • Luyện phát triển ý nhanh và logic với Linearthinking trong Speaking Part 1
 • Cách nâng cấp câu trả lời

Reading
 • Luyện tập đọc hiểu với Linearthinking
 • Cách học từ vựng hiệu quả

Listening
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Flowchart

Writing
 • Luyện nghĩ và phát triển ý tưởng với Linearthinking
 • Cách viết dạng Problems/ Causes/ Solutions

Speaking
 • Cách tiếp cận dạng câu hỏi W-H trong Speaking Part 3 với Linearthinking.

Reading
 • Luyện tập đọc nắm main idea với Linearthinking
 • Học cách tiếp cận dạng Matching Heading

Listening
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Sentence Completion (1)

Writing
 • Luyện nghĩ và phát triển ý tưởng với Linearthinking
 • Cách viết dạng Agree/ Disagree
 • Cách paraphrase không cần dùng synonyms

Speaking
 • Cách tiếp cận dạng câu hỏi Changes & Differences trong Speaking Part 3 với Linearthinking.

Reading
 • Luyện tập đọc nắm main idea với Linearthinking
 • Cách tiếp cận dạng Multiple Choice & Matching Name

Listening
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Sentence Completion (2)

Writing
 • Tổng quát về Writing Task 1
 • Cách chọn lọc và sắp xếp thông tin trong Task 1 với Linearthinking chấp tất cả dạng graph
 • Cách paraphrase nhanh để viết Introduction"

Speaking
 • Cách tiếp cận dạng câu hỏi Yes/No trong Speaking Part 3 với Linearthinking

Reading
 • Luyện tập đọc hiểu với Linearthinking
 • Cách tiếp cận dạng Matching information

Listening
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Summary Completion

Writing
 • Cấu trúc câu dạng graph trong Task 1 (phần 1)

Speaking
 • Cách take note & nghĩ ý cho Part 2 với Linearthinking
 • Topic: People

Reading
 • Luyện tập đọc hiểu với Linearthinking
 • Cách làm bài thi Reading hiệu quả

Listening
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Matching

Writing
 • Cấu trúc câu dạng graph trong Task 1 (phần 2)

Speaking
 • Luyện take notes & nghĩ ý cho Part 2 với Linearthinking
 • Topic: Object

Giáo viên các lớp IELTS 6.0

Hotboy thủ khoa
Nguyễn Cảnh Luân
Thủ khoa RMIT (GPA 4.0)
8.5 IELTS - 8.5 IELTS Writing
Trần Anh Khoa
8.5 IELTS , TOEFL iBT 111/120, SAT - Top 1%
9.0 IELTS Speaking Tiktoker
Dương Thiện Trung (Tory)
8.0 IELTS Overall - 9.0 Speaking

Những review “tám cây số” của Dolbies

Bảng vàng thành tích của Dolbies

Trong suốt hơn 3 năm hoạt động, DOL và đội ngũ của mình đã giúp 1 bạn đạt 8.5, 4 bạn 8.0, 40 bạn 7.5 và trên 100 bạn đạt 7.0, cùng rất nhiều bạn trên 6.5. DOL thấy bản thân mình rất may mắn, rất hạnh phúc vì được đồng hành cùng các bạn đạt được những kết quả đáng tự hào trên.