Bài tập Ngữ pháp IELTS chủ đề Đảo ngữ (Inversion)

Mỗi khi sử dụng Đảo ngữ, câu văn của bạn sẽ tự khắc trở nên cao cấp hơn khi viết câu thường. Đây cũng là bí quyết của các bạn thi IELTS được điểm cao phần Writing đó. Chỉ cần ôn luyện thành thục điểm ngữ pháp này là bạn đã có nhiều lợi thế rồi. Hôm nay DOL mang đến 3 bài tập ngữ pháp IELTS chủ đề Đảo ngữ để bạn làm đây. Mình cùng bắt đầu nhé!

Bài tập Ngữ pháp IELTS chủ đề Đảo ngữ (Inversion)