Bài tập Ngữ pháp IELTS - Mệnh đề quan hệ (Relative Clause)

Mệnh đề quan hệ giúp cho bài thi IELTS của các bạn trở nên đa dạng hơn trong Writing và Speaking. Đây cũng là điểm ngữ pháp thường gặp trong bài Reading. Để nắm vững kiến thức không gì khác hơn là làm bài tập thật nhiều. Vì vậy, hôm nay DOL mang đến cho bạn bài tập ngữ pháp IELTS chủ đề mệnh đề quan hệ. Cùng nhau luyện tập nhé!

Bài tập Ngữ pháp IELTS - Mệnh đề quan hệ (Relative Clause)