👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Bài tập Ngữ pháp IELTS - Mệnh đề quan hệ (Relative Clause)

Mệnh đề quan hệ giúp cho bài thi IELTS của các bạn trở nên đa dạng hơn trong Writing và Speaking. Đây cũng là điểm ngữ pháp thường gặp trong bài Reading. Để nắm vững kiến thức không gì khác hơn là làm bài tập thật nhiều. Vì vậy, hôm nay DOL mang đến cho bạn bài tập ngữ pháp IELTS chủ đề mệnh đề quan hệ. Cùng nhau luyện tập nhé!

Bài tập Ngữ pháp IELTS - Mệnh đề quan hệ (Relative Clause)

Mặc dù Mệnh đề quan hệ là một điểm ngữ pháp không quá khó, nhưng nếu bạn học một cách không có hệ thống và không thực hành thường xuyên. Bạn sẽ bị lẫn lộn khá nhiều đấy! Vì vậy hôm nay hãy cùng dol.vn giải 3 bài tập ngữ pháp IELTS chủ đề Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses) sau đây nha:

💥 Bài tập 1

Chọn đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây:

QUIZ 1/10

I know a man ………………….. son studies in the US.

who

0% chọn

whose

0% chọn

whom

0% chọn

The thief ………………… stole the watch was punished.

Show me the road ………………. leads to Agra.

He …………….. does his best should be rewarded.

My grandfather ………………. I loved is dead.

Wellington ………………. defeated Napoleon at the Battle of Waterloo was a great general.We met a child ……………. had lost his way.

We met a child ……………. had lost his way.

He is a rascal ……………… no one likes.

That boy ……………… you see over there plays very well.

Here are the keys ………………. you were looking for.

💢 Bài tập 2

Chọn đúng mệnh đề quan hệ điền vào đoạn văn sau:

Last year my best friend,

name is Annie, invited me to stay with her during the summer holiday. Annie lives in Nancy,
is a beautiful town in the eastern part of France. She has a big apartment
overlooks the river. The school
she works is very close to her apartment.

Annie studied French at university,

is the reason 
she decided to live in France. She teaches English to students, most of
are hoping to study in England and America and need to be able to speak English. I met some of Annie's students when I visited her. I also met her boss,
struck me as being a very nice man. He offered me a job in his school as soon as he found out that I was in the teaching business too. I decided to accept his offer,
is
I'm still here in Nancy.

💡 Gợi ý

whose

which

where

why

whom

who

💫 Bài tập 3

Điền đại từ quan hệ đúng về mỗi câu sau:

bfvfdbbfvfdbs

1 She is the nurse

01.
looked after my mother.

2 Jack is attending a course

02.
he is preparing for his future job.

3 That's the bungalow

03.
the Miller family live.

4 The police found the weapon

04.
the robbers used.

5 Who ate the chocolate

05.
was in the box?

6 Is she the secretary

06.
works for you ?

7 I know a shop

07.
they sell cheap clothes.

8 Do you know the person

08.
repaired my roof ?

9 Where are the letters

09.
you started writing?

10 I'd like to have something

10.
isn't too sweet.

Bên trên là 3 bài tập ngữ pháp IELTS chủ đề Mệnh đề quan hệ giúp các bạn củng cố lại lý thuyết sau khi học. Chúc các bạn có kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Đừng quên theo dõi DOL thường xuyên để làm thêm nhiều bài tập

nhé! Nếu vẫn cảm thấy chưa tự tin với điểm ngữ pháp này, cùng DOL xem lại mệnh đề quan hệ trong IELTS là như thế nào nhé..

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background