Passive Voice (Câu bị động) là gì ? Công thức, cách dùng & Nên sử dụng khi nào

Câu bị động passive voice
Câu bị động hay còn gọi là thể bị đông trong tiếng Anh (passive voice) là một cấu trúc câu cực kỳ thú vị, tương đối phức tạp và là một điểm ngữ pháp cực kỳ quan trọng mà ai đi học tiếng Anh nói chung hay học IELTS nói riêng đều phải nắm vững. Giống như câu cảm thán, câu bị động thường xuyên được sử dụng trong văn viết và văn nói tiếng Anh, đặc biệt câu bị động có thể giúp kỹ năng giao tiếp của bạn trở nên phong phú hơn cũng như giúp bạn nhấn mạnh được ý mình muốn trong câu viết cũng như câu nói. Trong bài viết hôm nay, DOL English sẽ giúp các bạn tổng hợp lại các kiến thức cần thiết liên quan tới cấu trúc ngữ pháp này.

Câu bị động (passive voice) là câu mà trong đó chủ thể (người/sự vật) không tự thực hiện hành động mà ngược lại bị tác động bởi một đối tượng/sự vật khác. Nói cách khác, chủ thể được nhắc đến trong câu trở thành trọng tâm của cả câu đó.

Trong tiếng việt của chúng ta thường có các câu ở thể bị động như “tôi bị phạt vì tội đi học trễ” hoặc “tôi được mẹ mua quà vì đạt thành tích học tập xuất sắc”. Từ “bị” và “được” đặt trước động từ “phạt” và “mua” để chuyển thành câu bị động. Trong tiếng Anh cũng như vậy, câu bị động là câu có chủ ngữ “bị” làm gì đó thay vì chủ ngữ làm gì đó.

Ví dụ:

 • Tôi bị phạt vì tội đi học trễ. ⇒ I was punished for being late.
 • Tôi được mẹ mua quà vì đạt thành tích học tập xuất sắc. ⇒ I was given a gift by my mother because of my outstanding academic performance.

B. Khi nào sử dụng câu bị động (passive voice)?

Chúng ta sử dụng cấu trúc bị động – cấu trúc passive voice trong 2 trường hợp sau:

1. Muốn làm nổi bật đến người hoặc đối tượng trải nghiệm qua một hành động chứ không phải người hay đối tượng thực hiện hành động đó.

Ví dụ:

 • The house was built in 1654 by my grandfather.

⇒ Căn nhà được xây vào năm 1654 bởi ông của tôi.

⇒ Chúng ta muốn gây chú ý cho căn nhà chứ không phải người xây nó.

 • The road is being repaired by those people over there.

⇒ Con đường đang được tu sửa bởi những người đứng đằng đó.

⇒ Chủ đề được nhấn mạnh là con đường chứ không phải là những người sửa nó.

2. Khi chủ thể gây ra hành động trong câu không rõ là ai, không quan trọng hoặc không muốn đề cập đến

Ví dụ:

 • My bike was stolen yesterday so now I have to walk.

⇒ Xe đạp tôi đã bị cướp hôm qua nên bây giờ tôi phải đi bộ.

 • April 22nd is marked as Earth Day to demonstrate support for environmental protection.

⇒ Ngày 22 tháng 4 được chọn là ngày Trái Đất để thể hiện sự ủng hộ về việc bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng câu bị động trong các bài viết mang tính trang trọng. Nếu chuyển sang câu chủ động thì câu văn sẽ ngắn gọn và dễ hiểu hơn.

Ví dụ:

Câu bị động Câu chủ động
A great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words. A few well-chosen words convey a great deal of meaning.
Our planet is wrapped in a mass of gases. A mass of gases wraps around our planet.
Waste materials are disposed of in a variety of ways The city disposes of waste materials in a variety of ways.

<<<Xem thêm>>> Countable and uncountable nouns

C. Cách viết câu bị động (passive voice)

1. Điều kiện để viết câu bị động

Để có thể chuyển từ câu chủ động sang câu bị động, chúng ta phải có tân ngữ do tân ngữ sẽ được đưa ra làm chủ ngữ mới trong câu bị động. Ngoài ra,  động từ trong các câu thể chủ động bắt buộc phải là ngoại động từ (transitive verb) thì mới có thể chuyển sang câu bị động được

Ví dụ:

 • The sun always rise in the East. ⇒ “Rise” là nội động từ và không có tân ngữ nên không chuyển thành câu thể bị động.

2. Công thức câu bị động – Cấu trúc câu bị động trong Tiếng Anh

Chúng ta có công thức chung sau để chuyển câu bị động ở các dạng:

S + Be + V-3 (Verb past participle)

Khi biến đổi một câu chủ động thành câu bị động thì chúng ta hãy làm theo những bước sau:

 • Xác định chủ ngữ, động từ chính và tân ngữ trong câu;
 • Đưa Tân ngữ trong câu thành chủ ngữ;
 • Chia động từ chính thành dạng bị động.

Thể bị động của động từ trong tiếng Anh thì tùy thuộc vào dạng (form) hay thì (tense) của nó. Để biến động từ chính thành dạng bị động rất đơn giản, chúng ta hãy:

 • Chia động từ to be theo dạng hoặc thì của thể chủ động;
 • Động từ thì đổi từ dạng nguyên mẫu sang dạng V3/V-ed;
 • Sau đó ghép to be (đã chia động từ) và V3/V-ed lại với nhau, chúng ta có thể bị động.
 • Đưa chủ ngữ ra thành tân ngữ và đặt sau “by” trong câu bị động.

Dưới đây là ví dụ cách chuyển động từ từ thể chủ động sang thể bị động cho cả 4 dạng từ và 12 thì để giúp các bạn nhớ lâu hơn.

 • Dạng của động từ thể bị động trong tiếng Anh:
Dạng Thể chủ động Thể bị động
Dạng nguyên mẫu kick Kicked
Dạng to infinitives To kick To be kicked
Dạng V-ing (Dạng gerund) Kicking Being kicked
Dạng V-3 Không có Không có
 • Thì của động từ thể bị động trong tiếng Anh:
Thì Thể chủ động Thể bị động
Quá khứ Quá khứ đơn kicked was/were kicked
Quá khứ tiếp diễn was/were kicking was/were being kicked
Quá khứ hoàn thành Had kicked Had been kicked
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn Had been kicking Had been being kicked
Hiện tại Hiện tại đơn Kick Be kicked
Hiện tại hoàn thành have/has kicked have/has been kicked
Hiện tại tiếp diễn Be kicking Being kicked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn Have/has been kicking Have/has been being kicked
Tương lai Tương lai đơn Will kick Will be kicked
Tương lai hoàn thành Will have kicked Will have been kicked
Tương lai tiếp diễn kicking Being kicked
Tương lai hoàn thành tiếp diễn Will have been kicking Will have been being kicked

<<<Luyện tập>>> Bài tập câu bị động – Bài tập passive voice tự làm tại nhà

Tóm lại, câu bị động (passive voice) hay còn được gọi là thể bị động – là một trong những cấu trúc ngữ pháp rất quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong văn viết để thể hiện sự trang trọng trong câu văn của người viết. Nắm rõ điểm ngữ pháp câu bị động sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho các bạn đang muốn mở rộng và làm phong phú vốn ngữ pháp tiếng Anh của bản thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *