Bài mẫu Writing mới nhất

IELTS Writing Task 2 band 8.0 Sample - As well as making money, businesses also have social responsibilities. To what extent do you agree or disagree?

Chủ đề kinh doanh (business) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

IELTS Writing Task 2 band 8.0 Sample - The best way to solve the world’s environmental problems is to increase the cost of fuel for cars and other vehicles. To what extent do you agree or disagree?

Chủ đề môi trường (Environment) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Many people use written language in a less formal way - IELTS Writing Sample

Chủ đề đời sống (lifestyle) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 General

Xem tất cả
Bài mẫu thư cung cấp thông tin 3 - IELTS General Task 1

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cung cấp thông tin (Giving Information Letter). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư cho lời khuyên (Letter of Advice) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 3

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cho lời khuyên (Letter of Advice). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư cho lời khuyên (Letter of Advice) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 2

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cho lời khuyên (Letter of Advice). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Academic

Xem tất cả
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/09/2022 kèm bài mẫu

Bài mẫu Sample IELTS Writing Task 1 ngày 10/09/2022: The charts below give information about the price of tickets on one airline between Sydney and Melbourne, Australia, over a two-week period in 2013.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/08/2022 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 20/08/2022: The table with the percentage of students in six different departments in 2011.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/07/2022 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 23/07/2022: The chart below shows the percentage of males and females with higher education qualifications in five countries in 2001. 

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Academic

Xem tất cả
Bài mẫu band 8.0 IELTS Writing Task 2 ngày 08/10/2022

Chủ đề Giải trí (Entertainment) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu band 8.0 IELTS Writing Task 2 ngày 24/09/2022

Chủ đề Đời sống (Lifestyle) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu band 8.0 IELTS Writing Task 2 ngày 15/09/2022

Chủ đề Công nghệ (Technology) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.