Ưu đãi 1,500,000đ
23 suất học bổng 1,500,000đ
còn 23 suất học bổng, cho lớp IELTS Offline chương trình kết thúc sau 4d 5h 15m 16s
Ưu đãi 1,500,000đ
23 suất học bổng 1,500,000đ
còn 23 suất học bổng, cho lớp IELTS Offline chương trình kết thúc sau 4d 5h 15m 16s

Giải Pháp IELTS Offline & Online hợp bích, CHẤP COVID. XEM THÊM

Khi Đăng ký lớp IELTS Offline tại DOL IELTS Đình Lực

Tặng ngay 1 khóa IELTS Online tương ứng

Thoải mái lựa chọn Học Online/Offline tùy tình hình COVID.

Lớp Online hiệu quả & tương tác như Offline. Đảm bảo đầu ra

Cách viết Essay trong IELTS Writing Task 2
A
Cách viết Essay như thế nào?
B
Viết Essay Balanced như thế nào?

Cách viết Essay trong IELTS Writing Task 2

01/06/20195 min read
Trong bài viết này DOL English sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết essay trong IELTS Writing Task 2 một trong những phần gây khó khăn nhất của bài thi IELTS.

A. Cách viết Essay như thế nào?

Balanced essay được hiểu là một bài essay trong đó cả hai ý kiến trái chiều đều được phân tích và đưa ra luận điểm đầy đủ, hay nói cách khác là khi viết balanced essay bạn bắt buộc phải nhìn nhận vấn đề từ hai chiều. Tuy nhiên, viết balanced essay không phải chỉ đơn thuần nêu ra luận điểm ủng hộ cho cả hai ý kiến, mà bạn vẫn phải bày tỏ quan điểm cá nhân trong bài viết.

Viết Essay Balanced trong trường hợp nào?

Trong IELTS Writing Task 2, bạn có thể viết balanced essay với các dạng đề:

 • Dạng Agree/Disagree: Câu hỏi thường là Do you agree or disagree with this view? hoặc To what extent do you agree with this view?

 • Dạng Discussion: Câu hỏi thường là “Discuss both sides and give your opinion”

Xem thêm: Phương pháp viết Introduction IELTS Writing Task 2

B. Viết Essay Balanced như thế nào?

Trước khi bắt tay vào viết một balanced essay, bạn cần xác định trước ý kiến nào mình sẽ ủng hộ. Giả sử có hai ý kiến trái chiều A và B và bạn ủng hộ ý kiến B, outline bài viết của bạn sẽ như sau:

I. Introduction

 1. Paraphrase đề bài

 2. Giới thiệu quan điểm bản thân

 • While [A is true to some extent], I personally believe [ideas to support B].

II. Body

 1. Paragraph 1:
  On the one hand, [Ideas to support A]

 2. Paragraph 2:
  On the other hand, [Ideas to support B]

III. Conclusion: Nhắc lại quan điểm bản thân


Ví dụ: Many people decide on a career path early in their lives and keep to it. This, they argue, leads to a more satisfying working life. To what extent do you agree with this view? What other things can people do in order to have a satisfying working life?

=> Có 2 ý kiến được đưa ra

A: Keeping to a career path leads to a more satisfying work life.

B: There are other things people can do to have a satisfying working life.

It is true that some people know from an early age what career they want to pursue, and they are happy to spend the rest of their lives in the same profession. While I accept that this may suit many people support ý A, I believe that others enjoy changing careers or seeking job satisfaction in different ways support ý B.

On the one hand, having a defined career path can certainly lead to a satisfying working life support ý A Many people decide as young children what they want to do as adults, and it gives them a great sense of satisfaction to work towards their goals and gradually achieve them. For example, many children dream of becoming doctors, but to realize this ambition they need to gain the relevant qualifications and undertake years of training. In my experience, very few people who have qualified as doctors choose to change career because they find their work so rewarding, and because they have invested so much time and effort to reach their goal.

On the other hand, people find happiness in their working lives in different ways support ý B . Firstly, not everyone dreams of doing a particular job, and it can be equally rewarding to try a variety of professions; starting out on a completely new career path can be a reinvigorating experience. Secondly, some people see their jobs as simply a means of earning money, and they are happy if their salary is high enough to allow them to enjoy life outside work. Finally, job satisfaction is often the result of working conditions, rather than the career itself. For example, a positive working atmosphere, enthusiastic colleagues, and an inspirational boss can make working life much more satisfying, regardless of the profession.

In conclusion, it can certainly be satisfying to pursue a particular career for the whole of one’s life support ý A, but this is by no means the only route to fulfilment ý kiến cá nhân support ý B.

Để biết rõ hơn về phương pháp cũng như lộ trình luyện thi IELTS phù hợp cho bản thân các bạn có thể nhắn tin cho DOL qua fanpage theo đường dẫn https://m.me/dolenglish/ hoặc đăng ký tư vấn theo mẫu.

Xem thêm: Hướng dẫn cơ bản viết IELTS Writing Task 1 chuẩn

Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Xem ngay!