1/5
Set up
Next: Bắt đầu học
BƯỚC 01: SET UP

Để đảm bảo không có vấn đề kĩ thuật nào phát sinh làm gián đoạn trải nghiệm học tập của học viên, trước khi học DOL sẽ có 1 buổi demo hướng dẫn set up các ứng dụng dùng trong việc học online, gồm:
- Cách cài đặt Zoom trước buổi học và các lưu ý.
- Cách sử dụng Zoom hiệu quả trong buổi học.

Video hướng dẫn