2/5
Bắt đầu học
Next: Giải đáp
BƯỚC 02: BẮT ĐẦU HỌC

Tư duy bài giảng

  • DOL biết rằng khả năng tập trung của bạn học viên thường không cao, đặc biệt là học online. khiến các bạn rất dễ bị sao lãng, không theo kịp bài và tụt lại phía sau.
  • Nên DOL chia nhỏ bài giảng thành từng phần, và các phần này liên kết chặt chẽ với nhau, được trình bày theo nhiều cách khác nhau để luôn đảm bảo sự mới mẻ, thu hút sự tập trung tối đa của người học.

Video bài giảng

Revision - Tổng hợp, hệ thống kiến thức đầu mỗi buổi học
3 min
Trải nghiệm thử video bài giảng
Video bài giảng siêu chi tiết - biết đặt mình vào vị trí học...
12 min
Trải nghiệm thử video bài giảng
Luyện tập theo nhóm nhỏ - Ai cũng có thể được thực hành
7 min
Trải nghiệm thử video bài giảng
Áp dụng thực tế trực tiếp hiệu quả tức thì
13 min
Trải nghiệm thử video bài giảng
Sự khác biệt giữa phương pháp của DOL và những phương pháp k...
14 min
Trải nghiệm thử video bài giảng