3/5
Giải đáp
Next: Sửa sai
BƯỚC 03: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC SAU BUỔI HỌC
  • Sau mỗi bữa học sẽ có 1 link Google Form được gửi đến các bạn học viên để các bạn nêu lên những thắc mắc còn tồn đọng liên quan tới nội dung bài học ngày hôm đó.
  • Sau đó, giáo viên sẽ tiến hành quay video giải thích những thắc mắc trên và gửi lại riêng từng bạn. Việc này được thực hiện xong trong mỗi tuần, đảm bảo học xong tuần nào phải hoàn toàn nắm được kiến thức của tuần đó, không để thắc mắc ứ đọng.