4/5
Sửa bài
Next: Luyện tập

BƯỚC 04: SỬA BÀI VIẾT

  • Trong suốt quá trình học, học viên sẽ làm bài và nộp bài trực tiếp qua hệ thống app của DOL.
  • Bài làm của học viên sẽ được TA chấm cực kì cụ thể, không chỉ chỉ ra lỗi mà còn giải thích chi tiết (bằng text hoặc file audio) lỗi đó là gì và chỉ ra cách khắc phục như thế nào, cũng như làm sao để "nâng tầm" bài viết của mình lên một level mới.