Blendedsmart Learning

A smarter approach to English learning

DEVELOPED BY DOL ENGLISH

3 năm
phát triển và đổi mới liên tục
11 giáo viên
đằng sau sự ra đời và cải tiến của mô hình
6.568
học sinh đã ứng dụng thành công
1/2
thời gian học được rút ngắn

What is Blendedsmart Learning model?

blend

là sự kết hợp giữa

Offline & Mass

LỚP HỌC OFFLINE ứng dụng phương pháp đặc biệt

Online & Mass

HỆ THỐNG 5 APP để luyện tập 5 kỹ năng trong tiếng Anh

Offline & Personalized

Buổi Học 1-1 với giáo viên thông qua hệ thống booking

Online & Personalized

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO giúp phát hiện điểm yếu của học viên và tạo bài học, bài kiểm tra phù hợp

smart

Phương pháp Linearthinking

  • Tư duy \nTinh Giản (Simplification)\n trong việc học \nReading
  • Tư duy đọc flow, đọc sự liên kết của các câu trong \nReading
  • Tư duy làm cụ thể hóa vấn đề \nSpecification\n trong việc học \nWriting, Speaking
  • Tư duy phát triển ý theo đường thẳng trong \nWriting, Speaking

Trí Tuệ Nhân Tạo

  • Recommendation Technology
  • Predictive Analytics
  • Speech Recognition

Benefits of Blendedsmart Learning Model

01.

Cá nhân hóa lộ trình học

Hệ thống booking với tutor, giúp học viên nhận hỗ trợ để giải quyết những vấn đế học thuật riêng, tự do điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp.

02.

Rút ngắn lộ trình học

Phương pháp Tư Duy Tuyến Tính giúp học viên bớt phụ thuộc vào vốn từ vựng cao cấp và đa dạng mà vẫn đọc hiểu được, viết và nói lưu loát.

Blendedsmart Learning Model:

a new approach to English learning for non-natives

Blended Smart Learning

Phương pháp học tiếng Anh truyền thống