Hỗ trợ 25% học phí

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020
Hỗ trợ 25% học phí tất cả các khoá
Đăng ký ngay

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020
Hỗ trợ 25% học phí tất cả các khoá
Đăng ký ngay

d+ blood

Tinh thần cá heo: thông minh và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, cả học sinh lẫn đồng nghiệp

s4

"Simple. Straightforward. Specific. Sharp. Đơn giản, thẳng thắn, cụ thể và súc tích. Đó chính là cách mà DOL giao tiếp

r3

Responsible. Resilient. Rise above uncertainty. Trách nhiệm, Kiên cường, Dám hiện thực hóa những điều mơ hồ. DOL có thể thất bại nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ.

p2

Pixel Perfect. Hoàn hảo đến từng chi tiết. Tuyệt vời từ những chi tiết nhỏ nhất

1.01365

Mỗi ngày chỉ cần cố gắng thêm 1%, nhưng cố gắng đủ 365 ngày thì đã giỏi lên tới 37 lần. Không ngừng học hỏi và không ngừng cố gắng.

Văn hóa ở DOL

Đây là phiên bản mới nhất của cuốn Văn hóa ở DOL, cập nhật tháng 3/2019

Văn hóa ở DOL

Đây là phiên bản mới nhất của cuốn Văn hóa ở DOL, cập nhật tháng 3/2019

Tải file pdf