Destination C1, C2: Grammar & Vocabulary - PDF Download

Trong quá trình học tiếng Anh chắc chắn bạn nào cũng phải trải qua những bài học về Ngữ Pháp và Từ Vựng. Đây là 2 thành phần kiến thức cực kỳ quan trọng mà bạn chắc chắn phải vững. Có rất nhiều phương pháp học từ vựng và ngữ pháp và cũng có rất nhiều tài liệu mà bạn có thể tìm thấy trên mạng để phục vụ cho mục đích học tập. Trong bài viết ngày hôm nay, DOL English sẽ giúp bạn review cực kỳ chi tiết cuốn sách học Từ Vựng và Ngữ Pháp tiếng Anh khá nổi tiếng: Destination C1&C2: Grammar and Vocabulary with Answer Keys. Ngoài ra, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các tài liệu học tiếng Anh nói chung hay IELTS nói riêng thi có thể tham khảo kho sách của DOL tại đây

Destination C1, C2: Grammar & Vocabulary - PDF Download