Download 15 days practice for IELTS Listening book (PDF)

Nâng cấp trình độ ở kỹ năng Reading của mình chỉ trong 15 ngày, tin được không? Hiệu quả nhanh gọn là những gì quyển sách 15 Days Practice for IELTS Listening mang lại vì đây là tài liệu luyện thi cấp tốc chỉ trong 15 ngày dành cho kỹ năng Đọc của bài thi IELTS.

15 days practice for IELTS Listening