Bridge to IELTS Pre-Intermediate Band 3.5 to 4.5 Workbook

DOL ENGLISH xin giới thiệu đến các bạn một bộ tài liệu học IELTS với cốt lõi dành cho các bạn mới gia nhập bộ môn IELTS. Bộ sách mang tên Bridge to IELTS Pre-Intermediate-Intermediate Band 3.5 to 4.5 Workbook này chắc chắn sẽ giúp bạn đọc có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng khả năng nâng cấp bản thân lên một tầm band mới! Bài viết hôm nay sẽ tập trung nói về cuốn sách bổ trợ của bộ - Workbook.

Bridge to IELTS Pre-Intermediate-Intermediate Band 3.5 to 4.5 Workbook