Collins Cobuild Key Words for IELTS: Book 3 Advanced PDF

Bên cạnh bộ sách Cambridge, khi nhắc đến tài liệu học IELTS, ta không thể không nhắc đến các tựa sách đến từ nhà Collins. Một trong những quyển Collins mà Dol khuyến khích các bạn đang mong muốn chinh phục các band điểm cao chính là Collins COBUILD Key Words For IELTS: Book 3 Advanced. Hãy cùng DOL tìm hiểu về tựa sách luyện từ vựng này nhé!

Collins COBUILD Key Words for IELTS Book 3 Advanced