Download Get Ready for IELTS Band 3.5-4.5 (PDF version)

Để đạt được mục tiêu mong muốn, những bước đầu xây dựng nền tảng vững chắc là yếu tố vô cùng quan trọng, bởi vì đây là thời điểm giúp cho người học ở trình độ sơ cấp tăng cường thêm vốn kiến thức của mình và dần tiếp cận với các kỹ năng của kỳ thi IELTS. Trước khi khởi hành chặng đường chinh phục IELTS, hãy cùng DOL tham khảo qua quyển sách Get Ready for IELTS Band 3.5-4.5 nhé!

Get Ready for IELTS Pre-intermediate to Intermediate (IELTS Band 3.5-4.5) Student's Book