IELTS Listening Recent Actual Test Vol 3 (Free PDF + Audio)

Được ấn bản lần đầu tiên ở thị trường Trung Quốc, series IELTS Actual Tests Listening dần khẳng định được chất lượng về nội dung của mình. DOL sẽ dành đôi dòng giới thiệu cho các bạn về sách IELTS Listening Recent Actual Test Vol 3, để các bạn hiểu hơn về nội dung sơ lược, điểm mạnh, điểm yếu, và lưu ý khi sử dụng sách trong việc tự học.

IELTS Listening Recent Actual Test Vol 3