Improve your IELTS Listening and Speaking Skills Free PDF

Bạn đang tìm một cuốn sách hỗ trợ kỹ năng Listening? Và bạn cũng cần tài liệu để học Speaking? Improve your IELTS Listening and Speaking có thể đáp ứng cho bạn cả hai yêu cầu đó. Với hệ thống rõ ràng, cuốn sách cung cấp đầy đủ chi tiết cho người học những dạng bài luyện thi cho IELTS Listening và Speaking. Hãy cùng DOL tìm hiểu về quyển sách này nhé!

Improve your IELTS Listening and Speaking Skills