Kien Tran's IELTS Speaking Handbook: Review & Download PDF

Khác biệt với những sách Speaking khác, sách của Kiên Trần gần gũi hơn, bình dị hơn. Trong cuốn sách này, Kiên Trần chỉ cho bạn tất cả những bí quyết, phương pháp tư duy của anh ấy. Theo DOL English, những kiến thức trong cuốn sách này có tính thực tiễn rất cao! Vậy hãy cùng DOL English tìm hiểu chi tiết hơn về Kien Tran’s IELTS Speaking Handbook nhé!

Kien Tran's IELTS Speaking Handbook