New Insight into IELTS: Workbook with answers Tải miễn phí

Đi kèm với New Insight Into IELTS Student’s Book, chắc chắn chúng ta phải có một bản Workbook kèm theo. New Insight Into IELTS Workbook, dành cho những bạn xấp xỉ band 6.0, sẽ cung cấp cho các bạn những dạng bài tập để hỗ trợ bạn trong quá trình học nhất có thể. Cùng DOL English đánh giá cuốn sách này nhé!

New Insight into IELTS Workbook