Free Download Objective IELTS Advanced book (PDF version)

Bạn đang ở trình độ 6.0 - 7.0 và muốn cải thiện kỹ năng, nâng cao kiến thức để bước vào kỳ thi thật? Thế thì Objective IELTS Advanced Student’s Book sẽ là một cuốn sách hoàn hảo cho bạn - với 20 chủ đề khác nhau với trình độ nâng cao, xen kẽ với các bài luyện tập thực hành để luyện tập.

Objective IELTS Advanced Student's Book