Tải sách Objective IELTS Advanced Workbook PDF & Review

Đi kèm với Student’s Book, Objective IELTS Advanced Workbook ra đời với mục đích để người học có thể luyện tập thêm bên cạnh những bài tập trong Student’s Book, cũng như củng cố lại kiến thức sau mỗi chương. Cùng DOL English tìm hiểu xem nội dung cuốn sách này có gì nhé!

Objective IELTS Advanced Workbook