Objective IELTS Intermediate Workbook PDF Tải miễn phí

Objective IELTS Intermediate Workbook có nội dung cũng bao gồm 20 chương với chủ đề tương tự với Student’s Book (không bao gồm Revision, Test Folder hay Writing Folder). Hơn nữa, Objective IELTS Intermediate Workbook còn có phần Writing Workouts rất đặc biệt. Vậy các bạn còn chờ gì mà không cùng DOL English khám phá xem trong cuốn sách này có những gì nào?

Objective IELTS Intermediate Workbook