Trọn bộ Practical IELTS Strategies - IELTS Reading PDF

Reading được xem là kỹ năng nhiều thử thách do đòi hỏi thí sinh tư duy ở nhiều góc độ, kèm theo đó là độ dài của bài đọc và thời gian làm bài hạn chế. Do đó, để thành công trong bài thi IELTS Reading, bạn không chỉ cần sở hữu một vốn từ đa dạng mà còn phải có chiến lược làm bài. Hiểu được điều này, DOL xin giới thiệu tới các bạn cuốn sách: Practical IELTS Strategies - IELTS Reading.

Practical IELTS Strategies - IELTS Reading