👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Prepare For IELTS Skills And Strategies Book Two: Reading and Writing PDF

Với môn Reading, chúng ta thường nghe những lời than vãn “bài đọc dài”, “nhiều từ vựng khó” hay “đọc hiểu hết mà vẫn chọn sai đáp án!”. Thiếu từ vựng, bí ý tưởng, hay không kịp thời gian cũng là những lý do khiến người học không thể làm tốt phần thi Writing. Những điều này thường bắt nguồn từ việc người học chỉ quá chú trọng vào việc luyện đề mà quên đi việc bồi đắp kỹ thuật cần thiết cho bài thi. Hiểu được điều này, DOL xin giới thiệu quyển sách: Prepare for IELTS Skills and Strategies Reading & Writing.

Prepare for IELTS Skills and Strategies Reading and Writing