👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Reading Strategies for the IELTS Test Review chi tiết + PDF

Reading là một kỹ năng đòi hỏi nhiều thời gian, vì muốn thành công trong bài thi IELTS Reading cần phải nắm được một lượng từ vựng và các kỹ thuật bổ trợ không ứng với từng dạng bài đọc. Chính vì thế, điều bạn cần là Strategies for the IELTS Test Reading - sách tổng hợp bài đọc theo các dạng khác nhau, để tập trung thực hành các kỹ thuật ấy. Hãy cùng DOL tìm hiểu về tựa sách này nhé!

Reading Strategies for the IELTS Test