Download Succeed in IELTS Listening & Vocabulary book (PDF)

Trên thực tế, Listening là kỹ năng ngữ nhận, tức người học chỉ cần nhận, không đòi hỏi phải sản xuất ra “sản phẩm” sau khi học như Speaking và Writing nên việc thuần thục nó gần như chỉ là vấn đề về thời gian và phương pháp. Góp phần vào hiện thực hóa mục đích này, trong bài viết dưới đây, DOL xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: Succeed in IELTS Listening & Vocabulary của bộ 3 tác giả Andrew Betsis, Lisa Demiralp và Sean Haughton.

Succeed in IELTS Listening & Vocabulary