Download Winning at IELTS Listening book (PDF version)

Hôm nay, DOL sẽ giới thiệu đến các bạn một cuốn sách luyện đề chuyên biệt về kỹ năng Nghe: Winning at IELTS Listening của tác giả Li Ya Bin. Đặc điểm nổi bật nhất của cuốn sách là luyện Nghe theo chủ đề, xoáy sâu vào những chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS. Winning at IELTS Listening là cuốn sách dành cho những bạn đã nắm rõ tương đối về dạng thức thi IELTS Listening và mong muốn cải thiện kỹ năng Nghe IELTS của mình.

Winning at IELTS Listening